Avslutt samarbeide – det handler om grunnleggende menneskerettigheter

Vi er alle dypt bekymret for den pågående krigen i Ukraina, skapt av Putin-regimets aggressive invasjon av landet. Ukrainere, som alle andre folk har retten til selv å velge sin egen vei, og deres suverene rett til å leve i et fritt land.

Leder Helge Ytterøy L'orange og utvalgsmedlem Håkon Rønning Vahl, Åpne Høyre
Leder Helge Ytterøy L’orange og utvalgsmedlem Håkon Rønning Vahl, Åpne Høyre

Samtidig ser vi at Putin-regimets tjenestemenn, klakører og våpendragere i stadig sterkere grad forklarer krigen med at det er en kultur- og verdikrig mot Vesten og spesielt mot menneskelige verdier: Å elske og leve slik man er.

Dette er et regime som har akseptert systematisk forfølgelse, internering og drap på LHBT+personer i delrepublikken Tsjetsjenia. En republikk styrt av en Putin-innsatt president som nå aggressivt argumenterer for, og rekrutterer, soldater til krigen i Ukrainia. Putin lar seg gjerne fotografere med den tsjetsjenske president Kadyrov som argumenterer for enda hardere krigføring i Ukraina.

For få år siden fikk Putin-regimet, til stor applaus fra Patriark Kirill i den russisk-ortodokse kirke, grunnlovsfestet forbud mot samkjønnede ekteskap. Partiark Kirill er for øvrig en av dem som argumenterer for krigen i Ukraina fordi man må hindre Pride-parader i Kiev og utbredelse av vestlig dekadense.

Nylig godkjente den russiske nasjonalforsamlingen og senatet i Russland et lovforslag som gjør livet for LHBT+personer i enda vanskeligere. Hittil har informasjon om homofili vært forbudt mot mindreårige.

Så snart den nye loven er signert av Putin, blir det forbudt å dele positiv, og til og med nøytral, informasjon om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT+). Det blir også forbudt å offentlig vise ikke-heteroseksuelle orienteringer. Til og med noe så enkelt som dørskilt med 2 herre- eller damenavn blir forbudt. Det er en liten sak i all diskrimineringen, men viser hvor lite de tåler og hvor langt Putin-regimet går


Norge har i mange år jobbet aktivt for å formidle at LHBT+rettigheter er menneskerettigheter, og har også støttet en rekke LHBT+organisasjoner som er under press. Norge bidrar også sterkt til å støtte Ukrainerne og deres rett til å leve fritt.

Flere norske byer og kommuner har i mange år hatt nære forbindelser til vennskaps- og samarbeidsbyer i Russland. De fleste lokale myndigheter i Russland er oppnevnt eller godkjent av Putin-regimet, og mange har gitt aktiv støtte til krigen og verdiene regimet sier de kjemper for.

De fleste har frosset sine vennskapsavtaler som følge av krigen i Ukraina. Åpne Høyre forventer at kommunale instanser med samarbeidsavtaler med kommuner, byer og offentlige institusjoner i Putins Russland tar konsekvensen av de beslutninger russiske myndigheter har tatt, og avslutter disse samarbeidsavtalene.

Det holder ikke å fryse et samarbeid på grunn av en krig, og så se bort fra de svært alvorlige og til dels grunnlovsfestede bruddene på menneskerettighetene den dagen krigen er over.

Tilsvarende må bedrifter som fortsatt handler med virksomheter helt eller delvis forbundet med Putin-regimet ta standpunkt til om de vil fortsette å handle med et regime som så alvorlig bryter med grunnleggende menneskerettigheter – enten regimet er i krig eller ei. Det er fortsatt blodpenger den dagen krigen i Ukraina er over.

Denne kronikken ble utarbeidet i november/desember 2022, og har blitt publisert blant annet i/på Blikk, Gaysir, Nord-norsk debatt, Haugesunds Avis og Avisa Hordaland