For et år siden, i dag…

Endelig, etter to år med pandemi, skulle vi få feire kjærligheten og retten til å elske hvem vi vil.

Bildet viser (f.v.) leder i Unge Høyre, Ola Svenneby; partileder Erna Solberg; og leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L’orange, som legger ned blomster dagen etter terrorangrepet i 2022.

Men så viste hatet seg fra sin verste side. En ekstremisme vi vet er der. En ekstremisme som får blomstre i lukkede rom, men som kommer ut i lyset fra tid til annen. Det kommer fra ytre høyre og det kommer fra religiøse fanatikere fra flere religioner.

Hatet rammet i Orlando i 2016, i Białystok i 2019, i Dresden i 2020, i Frankrike i 2021. Og hvis vi legger til individer som har blitt drept, fysisk skadet, mobbet til selvmord eller «bare» mobbet, blir det en lang og trist liste.

I 2022, akkurat da Oslo feiret kjærligheten og forberedte seg til Pride-paraden, skjøt og drepte en ekstremist to og såret 20. Men det stoppet ikke i Oslo. I oktober ble to personer drept i skyting på en skeiv kafé i Bratislava, og fem personer ble drept i november i Colorado Springs.

Bildet viser (f.v.) leder i Unge Høyre, Ola Svenneby; partileder Erna Solberg; og leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L’orange, som legger ned blomster dagen etter terrorangrepet i 2022.

Kunne ha vært avverget – Det har brent seg fast i oss alle.

Samarbeidet mellom sikkerhetstjenestene i Norge fungerte dårlig, og tydelige advarsler ble ikke tatt alvorlig nok. De som skulle beskytte tok rett og slett helg!

Det er helt ufattelig at det kunne skje.

I tillegg: to dager etter terrorangrepet nektet politidirektøren skeive å samles i offentlighet, på grunn av ukjent fare. Evalueringen viser at dette ikke var basert på fakta eller råd. Forsamlingsfriheten ble tatt fra oss. Ikke bare en gang i Oslo, men flere steder i landet over tid – med beskjed om at situasjonen var uavklart. Ikke bare er det brudd på menneskerettighetene, det er alvorlige feilvurderinger.

For å unngå slike grufulle handlinger i fremtiden, må regjeringen forsterke vårt nasjonale kompetansesenter mot hatkriminalitet og styrke politiets arbeid i digitale rom. Det er av stor betydning å utvikle handlingsplaner mot både hatkriminalitet og negativ sosial kontroll samt å styrke dialogen med religiøse ledere.

Vi må forhindre radikalisme og ekstremisme. Det gjøres der folk bor i byer, tettsteder, landsbyer og nabolag over hele landet. Utfordringen vår går til alle som stiller til valg, og spesielt til de med en ordfører eller byrådspost i magen:

En av de viktigste oppgavene når du sitter på vervet er å forebygge radikalisme. Ved å ta i bruk ulike programmer og verktøy for inkludering i barnehager og skoler, stille krav om ikke-diskriminering med fylkets driftspartnere, både fagfolk og frivillig sektor. Ta et klart standpunkt og praktiser nulltoleranse for diskriminering og hatefulle ytringer. Dette er alle måter å redusere risikoen for at ungdom i din kommune blir radikalisert.

Helge Ytterøy L’orange
Leder, Åpne Høyre