Forsterket lag for Åpne Høyre

Høyres sentralstyre utnevnte sist helg Åpne Høyre for 2 nye år. Helge Ytterøy L’orange fortsetter som leder i 2 år, og har fått med seg et forsterket lag til jobben.

Helge Ytterøy L'orange, leder i Åpne Høyre

– Det er et veldig godt team som er satt sammen. Vi blir styrket ved å få inn folk med bredere erfaringsbakgrunn blant annet knyttet til utfordringer for trans og intersex. I tillegg har sentralstyret utvidet utvalget slik at vi får flere å spille på i vårt nasjonale utvalg, forteller Ytterøy L’orange som selv er svært glad for fornyet tillit fra sentralstyret.

Åpne Høyre er Høyres LHBT+politiske organ. Åpne Høyre er et fast nedsatt utvalg under sentralstyret, og Åpne Høyre har i tillegg regionale utvalg i Agder, Oslo, Vestland og Viken.

– Jobben vår er både å synliggjøre Høyres politikk på LHBT+området og å være med å utvikle Høyres inkluderende linje basert på respekten for individet og enhvers rett til å være seg selv, forteller Åpne Høyre-lederen

Foruten å bidra i partiets politikkutvikling, jobber utvalget tett sammen med Høyres lokal og fylkesforeninger for å synliggjøre Høyre under ulike prider og skeive arenaer gjennom hele året. Åpne Høyre arrangerer også digitale temamøter for nettverkets rundt 250 medlemmer og andre interesserte. Temaene spenner fra internasjonal politikk med et skeivt perspektiv, via tro og kjønn/seksualitet til hatkrim og likeverd og inkludering på Europeisk nivå.

– Åpne Høyre er med i European Centre Right LGBT+ Alliance (www.lgbtalliance.eu), en sammenslutning av LHBT+ organisasjoner og nettverk tilknyttet European Peoples Party. Her får vi mye erfaringsutveksling både politisk og organisatorisk, samt at vi jobber opp mot Europaparlamentet og EU kommisjonen, forklarer Ytterøy L’orange, som også er visepresident i Alliansen.

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen med både reoppnevnte og de nye medlemmene i utvalget. Dette er et styrket lag, som kan bidra både til politikkutvikling og markering av Høyre utad, avslutter Åpne Høyres leder.

Dette er sentralstyrets oppnevnte til Åpne Høyre:
Helge L’orange, Rogaland (leder), reoppnevning
Vegard Rødseth Tokheim, Oslo, reoppnevning
Håkon Rønning Vahl, Troms og Finnmark, reoppnevning
Håvard B. Øvregård, Oslo, reoppnevning
Linda Walbeck Olsen, Agder, reoppnevning
Melissa Kristiansen, Viken, reoppnevning
Marius Krogstad Aune, Trøndelag, reoppnevning
Haakon Kvenna Veum, Viken, ny
Erlend Jordal, Rogaland, ny
Iril Schau Johansen, Vestland, ny
Anna Storhaug Nyløkken, Innlandet, ny
Tone Klev, Møre og Romsdal, ny