Selv om du ikke ser det – er det fortsatt der

Sammen med 11 søsterorganisasjoner i 10 land krever Åpne Høyre ytterligere forbedringer i både helse- og sosial-oppfølgningen av mennesker med HIV.

Foto av person som står på talerstol under Høyres landsmøte.
Helge Ytterøy L’orange er leder for Åpne Høyre, og er president i European Centre-Right LGBT+ Alliance.

På verdens AIDS-dag i år kan deler av Europa si at deres kamp mot HIV og AIDS har nådd det verdensomspennende målet til UNAIDS 90-90-90, og har kontroll over infeksjonsraten og spredning. I andre deler av Europa ser vi alvorlig mangel på helsetjenester, og til og med økende antall infeksjoner.

– Vi skal glede oss over den positive utviklingen i deler av Europa, og støtter sterkt nasjonale helsevesen som sikrer behandling til mennesker som er smittet av HIV uavhengig av personens økonomiske, sosiale eller etniske bakgrunn. Det siste er viktig for å unngå at en ny underklasse av smittede i minoritets- og marginaliserte grupper utvikler seg, sier Helge Ytterøy L’orange, som leder Åpne Høyre og er president i European Centre-Right LGBT+ Alliance.

Vil fornye strategiene for å bekjempe HIV og AIDS

Sammen med 11 søsterorganisasjoner i 10 land krever Åpne Høyre ytterligere forbedringer i både helse- og sosial-oppfølgningen av mennesker med HIV. Det er nødvendig for å gjøre det mulig for mennesker med HIV i Europa å leve lengre, sunnere liv og bidra fullt ut til samfunnet.

– Sen diagnose er dessverre fortsatt svært vanlig i Europa. Hele 47 % av personene som er ny-diagnostiserte med HIV i Europa blir diagnostisert sent. Dette fører til dårligere helsetilstand og mer krevende behandling og oppfølgning. I kombinasjon med økende infeksjonstall i deler av Europa er dette svært bekymringsfullt, forklarer Ytterøy L’orange.

European Centre-Right LGBT+ Alliance, som Åpne Høyre er en del av, krever en evaluering og fornyelse av strategiene for å bekjempe HIV og AIDS. Flere forhold gjør dette nødvendig, blant annet:

  • Nye måter å behandle og forebygge HIV og AIDS på.
  • Mangel på omfattende og tilgjengelig helsehjelp i flere land.
  • Stigma og et hardt og polariserende miljø overfor mennesker som lever med HIV. 
  • Personer som lever flere tiår, og blir gamle med HIV.
  • Multikulturelle personer som lever med HIV og som opplever doble eller trippel stigma.
  • Nye grupper av smittede blant minoriteter og marginaliserte grupper.
Bilde av Helge L'orange

Kampen er langt fra over

– Alt dette forteller oss at 1. desember fortsatt er en svært viktig dag, og at kampen mot viruset langt fra er over, fastslår L’orange.

Sammen med søsterorganisasjonene i European Centre-Right LGBT+ Alliance (Alliansen) har de 3 krav:

  1. Helhetlig tilnærming: Alliansen oppfordrer alle europeiske regjeringer til å etablere bedre helsestrategier som dekker de langsiktige behovene til mennesker med HIV, inkludert tilgang til antiviral behandling, psykisk helsestøtte og sosiale tjenester som dekker deres behov.
  2. Forebygging og screening: Alliansen oppfordrer de europeiske regjeringene til å utvikle effektive HIV-forebyggingsstrategier, inkludert seksualundervisning, tilgjengelig rettidig screening, tilgang til PrEP og PEP, og tiltak for bedre håndtering av sameksistens uten utrygghet.
  3. Utdanning og bevissthet: Alliansen oppfordrer de europeiske regjeringene til å støtte offentlige utdanningskampanjer for å fremme forståelse, samtidig som stigmaet forbundet med HIV reduseres.

Om European Centre-Right LGBT+ Alliance

European Centre-Right LGBT+ Alliance består av 11 organisasjoner fra 10 land, og er en del av European Peoples Party (EPP), den største politiske familien i Europa. Alliansen samler konservative, kristendemokratiske og liberalkonservative LHBT-grupper i Europa. Vi jobber for å styrke samarbeidet mellom medlemsorganisasjonene, gi en LHBT-stemme i sentrum-høyre-politikken på europeisk og nasjonalt nivå, samt gi en sentrum-høyre-stemme i LHBT+-samfunnet.