Agder Høyres nominasjonsprosess til Stortingsvalg 2021

Agder Høyres fylkesstyre vedtok 7. mars 2020 å nedsette to nominasjonskomiteer som skal innstille på kandidater til valglistene, en for hvert valgdistrikt i Agder. Her kan du lese mer om vår prosess og arbeidet fremover.

Informasjonsside for Agder Høyres nominasjonsprosess til Stortingsvalglisten 2021 (Foto: Tor Marius Markussen)

Om nominasjonsprosessen

Agder Høyre stiller med to stortingsvalglister 2021 – 2025, en liste for hvert stortingsvalgdistrikt i Agder, totalt 10 kandidater for Aust-Agder valgdistrikt og 12 kandidater for Vest-Agder valgdistrikt.

Nominasjonskomiteen ble nedsatt 7. mars 2020. Les mer om komitemedlemmer her.

Sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter har gitt svar til Agder Høyres nominasjonskomiteer på deres valgvillighet ved Stortingsvalget 2021. Deres svar kan dere lese her.

Alfabetisk navneliste over valgvillige kandidater ble sendt ut til lokalforeningene i uke 36-37. Foreningen har invitere alle medlemmer til prøvenominasjonsmøte hvor man ble enig om foreningens prioriterte liste over valgvillige kandidater og delegater til Nominasjonsmøtet.

Alle betalende medlemmer i Agder, samt betalende Unge Høyre medlemmer som har stemmerett ved valget, får anledning til å prioritere de valgvillige kandidatene via Questback i en rådgivende urnominasjon i uke 36-37. Resultat fra Agder Høyres rådgivende prøvenominasjon finner du her.


Nominasjonskomiteene har levert sine innstillinger

— Agder Høyres stortingsvalgliste 2021 – 2025 for Vest-Agder valgdistrikt.

— Agder Høyres stortingsvalgliste 2021 – 2025 for Aust-Agder valgdistrikt.


Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes heldigitalt lørdag 21. november kl. 14.00 – 18.00 (direktesendt fra Thon Hotel Norge i Kristiansand).
Innkalling sendes ut 4 uker før møtet. Nominasjonsmøtet deles i to videomøter som foretar valg av to stortingsvalglister, en for hvert valgdistrikt. Stemmerett har de valgte delegater fra foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene.

Hvis det er noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, ta kontakt med: