Bente Kari blir ordførar!

– Eg gler meg verkeleg til å ta fatt på jobben og er utruleg takksam for tilliten eg har fått.

I går blei Frp, Høgre, INP og KrF samde om valteknisk samarbeid i kommunestyret. Det betyr at partia har avklart fordeling av verva som ordførar, varaordførar, utvalsleiarar og kor mange medlemar partia får i formannskap og hovudutval.

– Det har vore reelle forhandlingar kor partia har måtte gi og ta. Eg er fornøgd med resultatet og samarbeidet me har kome fram til.

Resultatet er at Bente Kari Sletten Taranger overtar ordførarvervet og Renate Møgster Klepsvik (Frp) blir ny varaordførar.

– Eg gler meg verkeleg til å ta fatt på jobben og er utruleg takksam for tilliten eg har fått.

Det er også fordelt verv i formannskap og hovudutval. Nytt i komande valperiode er at dagens tenesteutval blir splitta i to utval, eitt for skule og oppvekst og eitt for helse og omsorg.

Formannskapet og alle hovudutvala skal ha sju medlemar.