Står virkelig byrådet opp for Laksevåg?

Av: Erik Abrahamsen, Laksevåg Høyre, Vararepresentant Bergen bystyre

Innlegget ble publisert i Sydvesten onsdag 20. januar 2020.

Mitt leserbrev i Sydvesten 14. januar om områdesatsingen på indre Laksevåg har åpenbart engasjert Trond Wathne Tveiten fra MDG.

Hans engasjement for bydelen er sterkt, men i sitt tilsvar bruker han dessverre mest energi på å skylde på tidligere byråd generelt og Høyre spesielt når han beskriver utfordringene i området.

Det hadde vært mer fruktbart om Tveiten hadde kommentert kjernen i mitt leserinnlegg, nemlig områdesatsingens varighet og innhold, noe Sydvesten på en god og dekkende måte oppsummerte i sin lederartikkel i samme utgave.

Mitt innlegg var ment å peke på to forhold knyttet til områdesatsingen på indre Laksevåg:

  • At det er for tidlig å fase ut områdesatsingen når levekårsundersøkelsen ikke viser vesentlig forbedring.
  • At oppdraget som i sin tid ble gitt dette prosjektet har vist seg å være for snevert.

Det siste har byrådet tatt inn over seg. Når byrådet nå foreslår å starte et nytt prosjekt på Slettebakken er det etter modell fra Olsvik og Loddefjord som har utdanning og byutvikling i sine prosjektbeskrivelser, ikke bare miljøtiltak.

Høyres forslag til ny tekst i vedtakspunktet knyttet til områdesatsing på indre Laksevåg fikk for øvrig flertall i Utvalg for helse og sosial sitt møte 13. januar, mot byrådspartiene stemmer. Nå er jeg spent på behandlingen i bystyret 27. januar. Står virkelig Byrådet opp for Laksevåg?