Vi trur på Bjørnafjorden

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Bjørnafjorden endå betre!