Vi tror på Bodø

Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Bodø Høyre jobbe for de neste årene:

  • 50 millioner kroner i lavere eiendomsskatt.
  • At fritt brukervalg skal være regelen i alle tjenester.
  • Legge til rette for tiltak som gjør at studenter bruker sentrum.
  • Styrke skolehesletjenesten og Utekontakten.
  • Ha en inkluderingsdugnad for å bidra til at flere personer med nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en» kommer i jobb.
  • Sikre trygg og god fremdrift for Ny by – Ny flyplass.
  • Satse på Newton-rommene, gjennom blant annet å ansette egne Newton-lærere.
  • Styrke Bodøs rolle som knutepunkt for transport og logistikk.
  • Bodømarka skal være tilgjengelig for alle!

Vi tror på Norge

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn.

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben.

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: