E-post saken skaper engasjement, det skulle bare mangle!

Hva er det vi egentlig skal ta stilling til i mandagens kommunestyremøte? Førstkommende mandag skal kommunestyret ta stilling til om hvorvidt vi ønsker en ny tredjeparts juridiske vurdering av lovligheten av å sjekke e-poster i forbindelse med BDO rapporten, intet annet! Hva er da problemet?

Posisjonen med ordføreren i spissen kritiserer kontrollutvalgets (hvor også representanter fra KrF og AP sitter) enstemmige vedtak ved å stille spørsmål rundt verdien av dette vedtaket, og det er kanskje like alvorlig som deres motstand til videre granskning. MEN det er altså spørsmålet om å innhente en ny juridisk vurdering av om vilkårene for innsyn i e-poster er tilstede som vi skal stemme over på mandag – intet annet.

KrF, AP, SP og MDG ønsker ikke dette. Hvorfor? Vet de noe vi andre ikke vet? Jeg tror ikke det, men de påberoper seg organisasjonen og enkelt individers helsetilstand som den viktigste årsaken til å stoppe.

H, FRP, V og SV vil gjerne sjekke lovligheten av videre undersøkelser. Hvorfor? Vi kan snu på argumentasjon til posisjonen og hevde at vi er vel så opptatt av helsetilstanden til organisasjonen og miljøet i administrasjonen begrunnet med at der er mange som ønsker denne gjennomgangen for å kunne sette strek, rydde og starte med gjensidig tillitsbygging. Vi er like bevisst på vårt arbeidsgiveransvar som posisjonen! De hevder, blant annet med henvisning til arbeidsgiveransvaret, at vi ikke skal gå videre.

Der har kommet dårlig skjulte henvisninger til at vi som ønsker den juridiske vurderingen og en eventuell videre e-post gjennomgang er en del av et ”hylekor” som fremkommer på bakgrunn av innbyggernes og pressens omtaler av saken og deres ønske om å gå videre for å komme til bunns i saken. Undertegnede ønsker ikke å akseptere premisset som ligger her. Jeg er opptatt av at vi kommer til bunns og kan sette en sluttstrek for å kunne starte tillitsbygging internt og eksternt mot de vi skal svare for: alle ansatte i Grimstad kommune og innbyggerne i Grimstad kommune

Høyre tror det er viktig at vi kommer til bunns, om mulig, i denne saken, men vi vil forholde oss til den juridiske vurderingen som jeg håper vi førstkommende mandag får vedtatt å innhente.

Trond Erik Bognø
Gruppeleder Grimstad Høyre
Opposisjonsleder