Flytting av middagstiden kan gi bedre søvn om natten

La meg innlede med å si at det i dag gjøres en flott jobb av alle våre ansatte ved våre bo- og omsorgssentre og at dette leserinnlegget, som også ender ut i ett forslag til helse- og omsorgsutvalget i kommunen vår, ikke er ett angrep på våre ansatte men snarer et ønske om, med enkle midler, å forbedre livskvaliteten for våre eldre ytterligere på disse institusjonene.

Våre eldre som i dag bor på Feviktun bo- og omsorgssenter, Frivolltun bo- og omsorgssenter eller benytter seg av tilbudet på Berge gård senter får i dag middagen stort sett servert mellom kl. 12.30 og 14.00.

Vi i Høyre Grimstad mener beboere som bor på sykehjem eller andre heldøgns pleie- og omsorgstilbud med middagsservering skal få middagen på ettermiddagen, ikke tidlig på dagen.

Vi vet at dette gir bedre livskvalitet og har vært prøvd ut flere steder, Sykepleien skrev blant annet i fjor om Bjørkelia bokollektiv i Gjøvik som flyttet middagen fra 13.30 til 15.30.

Det førte til at beboerne spiste bedre og satt lenger ved bordet. De med lavest vekt la merkbart på seg. Beboere som pleide å ta en lur etter den tidlige middagen, sluttet å gjøre det etter den sene middagen. Resultatet var at de sov bedre om natten.

– Det gikk mye lettere enn vi fryktet, og både beboere og ansatte har fått en vesentlig bedre hverdag, sa bokollektivets virksomhetsleder Martha Østby til Sykepleien etter omleggingen.

Vi vet at velsmakende mat er viktig, også for de eldre i tillegg er det viktig når denne blir servert. I en kronikk i VG 19 august i år skriver vår helseminister Bent Høie bl.a. «Mange av våre aller skrøpeligste eldre opplever ikke middagen slik. De får middagstallerkenen foran seg tidlig på dagen. Lenge før de har rukket å bli sultne etter frokost og lunsj. Lenge før de har vært i noen form for aktivitet som får kroppen til å lengte etter mat og drikke.»

Kan dette også føre til høyere deltagelse på dagaktiviteter og kanskje også forminsket bruk av sovemedisiner på natten?

Grimstad Høyre foreslår at middagsserveringen på våre bo- og omsorgssentre og dagsenter flyttes til kl. 15.30.

Trond Erik Bognø

Gruppeleder Grimstad Høyre