Forskerlab til UiA Grimstad

Grimstad Høyre glede seg stort over at regjeringen vil gi 20 millioner kroner til et nasjonalt senter for testing, pilotering og teknologikvalifisering. Lokaliseringen vil bli UiA Grimstad.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 20 mill. kroner i tilskudd til utstyr til et nasjonalt senter for testing, pilotering og teknologikvalifisering på Sørlandet. Senteret kalles Mechatronics Innovation Lab.

• Regjeringen bidrar med 20 mill. kroner for å realisere Mechatronics Innovation Lab på Sørlandet. Tilskuddet går til å dekke deler av investeringsbehovet i utstyr til senteret.
• Mechatronics Innovation Lab skal være et nasjonalt kunnskaps- og pilot-testsenter med allianser til regioner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner i hele Norge, og samarbeid med internasjonale miljøer med ekspertise innen mekatronikk og materialer.
• Senteret skal bidra til å kommersialisere forskning og gi nødvendig dokumentasjon for å kvalifisere ny teknologi.
• Tilgang til fasiliteter for uttesting og kvalifisering av ny teknologi og nye løsninger er i dag vesentlig for å opprettholde konkurranseevnen og styrke næringsutviklingen. Senteret vil legge grunnlaget for at flere av de internasjonale bedriftene velger å legge sine FoU-aktiviteter til Norge.
• Senteret skal etableres i samarbeid mellom Universitetet i Agder og NODE-klyngen, og vil være lokalisert i Grimstad.
• NODE-klyngen har rundt 15 000 ansatte i Norge, hvorav 10 000 i Sørlandsregionen, og omfatter internasjonale og nasjonale bedrifter innen prosess- og oljeteknologiindustrien. Klyngen har over 90 prosent av verdensmarkedet på boreutstyr.

Universitetet i Agder har en sterk posisjon innen faget mekatronikk. Faget omfatter automasjon og automatiske systemer og er en nøkkelteknologi for moderne industriutvikling innen flere viktige bransjer der Norge har ledende posisjoner.