Kommunalt overskudd?

-Overskudd i Grimstad kommune på nærmere 50 millioner? Spør Trond Erik Bognø. -Jeg stiller spørsmål til dette – det gjør jeg. Det å fortelle innbyggerne våre om ett overskudd i en pressemelding uten å gi litt underliggende informasjon bak tallene er i beste fall tåkelegging. -Vi har ett driftsmessig underskudd i kommunen vår, som at vi har blant annet tilført Helse amp;amp; Omsorg over 20 millioner i løpet av 2016 utover det opprinnelige budsjettet.

27. februar skriver Grimstad kommune på sine egne sider om årsoppgjøret for 2016:

”Årsoppgjør 2016

Grimstad kommune fikk i 2016 et av sine beste regnskapsmessige resultater, et foreløpig overskudd på cirka 48,9 mill. kroner. Årsakene til det gode resultatet ligger hovedsakelig i en god skatteinngang, både lokalt og nasjonalt.

I tillegg har sektorene gått bedre enn det som tidligere beregninger har vist. I 2016 viser sektorene totalt et mindre forbruk på 1,1 mill. kroner, og at endelig merforbruk i helse- og omsorgssektoren var en god del mindre enn beregnet.

-Dette er veldig gledelig for hele kommunen. Spesielt er jeg fornøyd med at det økonomiske resultatet for sektorene er positivt, sier rådmann Tone Marie Nybø Solheim.

-Det er grunnet skattejustering fra Regjeringen/Stortinget i 2015 (engangsjustering som kun virker for 2016), enkelt skatteytere og pensjonsinnskudds justeringer som utgjør dette overskuddet (i grove trekk), sier Tron Erik Bognø.

21. februar i Grimstad Adressetidene kan leserne lese følgende om større skatteinntekter enn forventet:

Forklaringen til overskuddet er ikke at kommunen har gjort ting så veldig mye bedre selv, men skyldes ifølge Moen en nasjonal skatteomlegging som kom i 2016.

– Det kom en skattereform for 2015 som vi fikk resultatet av i 2016. Som følge av denne omleggingen fikk alle landets kommuner hele skatteveksten for 2017 i 2016 i stedet for. Kommunaldepartementet legger også opp til en reell nedgang i skatteinntektene i 2017 sett i forhold til 2016 som følge av denne omleggingen, sier han.

Han sier også at dette er en engangseffekt, og at verken Grimstad eller andre kommuner derfor kan forvente å få slik drahjelp fremover når de skal sy sammen årsoppgjørene sine.

33 mill. mer i skatteinntekter

Mer konkret vil dette si at kommunen fikk 33 millioner kroner mer i skatteinntekter enn de hadde budsjettert med. Justert for inntektsutjevning betyr dette 22,8 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Videre påpeker Trond Erik at ved god drift skulle overskuddet vært i overkant av 80 millioner.

-Dette er det vi burde ha fokus på og hvordan vi kan sikre bedre og mer forutsigbar drift. Arbeidet er nå startet gjennom flere forslag fra Høyre som skal sikre bedre budsjett prosesser og rutiner, i tillegg har vi gjennom andre forslag startet på korrigering av bedre underlag og økonomiske oversikter som er bedre og mer relevante som underlag for viktige beslutninger.

Fra Grimstad Høyre sitt program for 2015 – 2019:

ØKONOMI

Grimstad Høyre ønsker å legge til rette for at Grimstad skal være en vekstkommune. Det gir muligheter og utfordringer. Derfor er det viktig at Høyre er en garantist for sunn og forsvarlig økonomisk utvikling i kommunen.

VI VIL:

  • Arbeide for at eiendomsskatten skal reduseres i valgperioden.
  • Ha kontinuerlig fokus på effektiv drift av kommunen.
  • Effektivisere, styrke og rasjonalisere det regionale samarbeidet.
  • Bruke ekstraordinære inntekter til nedbetaling av gjeld eller avsetning til fond – ikke til drift.