Nominasjonskomité for kommunevalget 2019 – Grimstad Høyre

Grimstad Høyre har i styremøte 12.02.18 nedsatt nominasjonskomité for kommunevalget 2019. Lederen av nominasjonskomiteen er Jahn Inge Hauge. (Bilde er fra første møte. Stemningen god, og klar til arbeid.)

Nominasjonskomiteen for Grimstad Høyres valgliste til Kommunevalget 2019 består av følgende medlemmer:

– Jahn Inge Hauge, Leder.
jahningehauge@gmail.com Mobil: 916 03 552

– Torunn Ostad, Medlem.
torunn.ostad@gmail.com Mobil: 971 68 848

– Mathilde Egerdahl Harberg, Unge Høyre Medlem.
mathilde_1999@live.no Mobil: 991 16 377

– Nils Henriksen, Medlem.
neh@getmail.no Mobil: 915 52 109

– Hege B. Erlandsen, Medlem.
hege-b-a@hotmail.com Mobil: 922 38 598

– Hans Sønderland, Medlem.
regn-as@online.no Telefon: 37 04 76 74


Nominasjonskomiteen konstituerte seg selv i møte 01.03.18

Neste møte i Nominasjonskomiteen er 22.04.18

Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres senest 14 dager før nominasjonsmøtet avholdes.

Dato for nominasjon av ordførerkandidat er ikke fastsatt.
Innkalling til møtet sendes ut 3 uker før.

Dato for nominasjon av øvrige listekandidater er ikke satt.
Innkalling til møtet sendes ut 3 uker før.