ØKONOMI

Grimstad Høyre ønsker å legge til rette for at Grimstad skal være en vekstkommune. Det gir muligheter og utfordringer. Derfor er det viktig at Høyre er en garantist for sunn og forsvarlig økonomisk utvikling i kommunen.

VI VIL:

  • Arbeide for at eiendomsskatten skal reduseres i valgperioden.
  • Ha kontinuerlig fokus på effektiv drift av kommunen.
  • Effektivisere, styrke og rasjonalisere det regionale samarbeidet.
  • Bruke ekstraordinære inntekter til nedbetaling av gjeld eller avsetning til fond – ikke til drift.