Program 2015 – 2019 – Kommunen vår

Grimstad Høyre er stolt av alle det gode kvalitetene kommunen har og alle de positive tingene som skjer i Grimstad. Det er viktig for Høyre å bidra til å skape stolthet og optimisme hos alle våre innbyggere. Gjennom det kan vi skape gode og trygge lokalsamfunn, fremtidsrettede arbeidsplasser og fortsette veksten som gjør Grimstad til en vesentlig og sentral aktør i utviklingen av Sørlandet.

Grimstad Høyre tror på det lokale selvstyret. Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av oss som er glad i og kjenner kommunen vår. Vi vil jobbe for et levende Grimstad året rundt, preget av livskvalitet, engasjement, deltakelse og omsorg for hverandre.

Vår politikk skal i framtiden være helhetlig, ansvarlig og langsiktig, og den skal være bygget på tillit til enkeltmennesket.

Høyre anerkjenner viktigheten av Universitetet i Agder (UiA) og det UiA representerer av muligheter, arbeidsplasser, kompetanse, fremtidige etableringer og utvidelser.

Grimstad bør ta aktivt del i drøftinger og prosesser om ny kommunestruktur. I dette arbeidet mener vi det er viktig at innbyggerne er delaktige i debatter og prosesser underveis, og at målet er å løse de kommunale oppgavene på en best mulig måte.