Reagerte på uttalelser, dette tenderer til mobbing

– Folk må få skrive at de trives på jobben, men når hovedverneombudet går løs på en varsler, så går man over den streken. Da må man vite hvilken rolle man har og hva man representerer, sier Trond Erik Bognø. Reaksjonene fra Trond Erik kom etter at rådmannen hadde orientert om handlingsplanen for oppfølgingen av innkjøpssaken, i mandagens kommunestyre. Dette er reaksjoner som deles av flere både i Grimstad Høyre og av andre i kommunestyret.

– Saken i avisen på lørdag forteller meg at det er veldig viktig at vi setter søkelys på dette. Og hvis pressen omtales som den fjerde statsmakt kan vi vel trygt si at Facebook nå etterhvert er den femte statsmakt. Det å være bevisst på sine roller er viktig, det er flott at ansatte er glad i sin arbeidsplass og gir uttrykk for dette og det skal de få lov til, men det pålegger ledere et spesielt ansvar når man gir uttrykk for dette i offisielle media og det er kanskje spesielt uttalelsene til hovedverneombud jeg reagerer sterkest på: «Hvis jeg skal spissformulere meg litt vil jeg si at Ragnar Holvik er betydelig flinkere enn meg til å være opptatt av Ragnar Holvik. Jeg er som sagt mer opptatt av brukerne våre og de som yter tjenestene til dem, sier hovedverneombudet». Her har man ikke forstått sin rolle spesielt med tanke på at han skal sitte i utvalget som skal jobbe videre med varslingsvernet. Dette har mye med rolleforståelse å gjøre. Dette er et klart signal fra hovedverneombudet, og bør tas på større alvor enn det rådmannen viste til.

– Dette tenderer til mobbing. Folk må være bevisst sine roller. Jeg reagerer sterkt på hva han uttaler, sier Trond Erik Bognø.

Det pålegger ledere et spesielt ansvar når man uttrykker seg i offisielle media. Det er uheldig og tenderer til mobbing og slik skal vi ikke ha det i Grimstad Kommune og i kommunens administrasjon.

Som hovedverneombud er det er viktig at man forstått sin rolle spesielt med tanke på at man skal sitte i utvalget som skal jobbe videre med varslingsvernet.

Under kommunestyremøtet 27.2. fremmet Trond Erik Bognø følgende på vegne av H, Frp, V, SV og Gudveig Tønnesøl Dalaker (Sp):

Med hjemmel i kommuneloven ber vi om at kommunestyret får en orientering om regelverk og retningslinjer for varsling, og opplegg for å sikre rettigheter og ivareta varslere. Orienteringen skal skje i kommunestyremøtet mandag 27.3.

Ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) og rådmann Tone Marie Nybø Solheim svarte. Det blir gitt en orientering i neste møte (27. mars) i forbindelse med rådmannens gjennomgang av status for innkjøpsaken.

– Vi vil holde denne saken varm, og det er viktig å holde fokus på disse tingene, sier Trond Erik Bognø.