Revidert nasjonalbudsjett

Samarbeidspartiene er enige om revidert nasjonalbudsjett for 2015.

Enigheten tar innover seg omstillingen norsk økonomi står oppe i som nfølge av lavere oljepriser og aktivitet i petroleumssektoren.
n
n
Forliket viderefører og forsterker tiltak for å trygge narbeidsplasser og stimulere til økonomisk vekst, styrker nkommuneøkonomien ytterligere og satsingen på kunnskap økes, sier Svein nFlåtten, Høyres finanspolitiske talsmann.
n
n

n
n
Hovedgrepene i enigheten er:
n
  • 500 nye arbeidsmarkedstiltaksplasser
  • Økt lærlingetilskudd
  • Økning i frie midler til kommunene på 110 millioner
  • 500 nye studieplasser
  • 200 nye studentboliger
  • Økt næringsrettet forskning
  • Styrkning av Innovasjon Norges miljøteknologiordning
  • Det etableres en ordning med pre-såkornfond
  • Økt satsing på klimateknologiforskning
n
– Totalt flytter forliket på 400 nmillioner kroner, og alle endringer dekkes inn krone for krone. nHovedgrepene i regjeringens opplegg ligger fast, og forbedres på noen nområder. Det er i tråd med vurderingene fra flere internasjonale norganisasjoner,n blant annet det Internasjonale Pengefondet, som mener regjeringens nøkonomiske opplegg er tilpasset den avdempede veksten i norsk økonomi, nsier Flåtten.
n
n

n
nn