Svært klokt av rådmannen og ta et steg tilbake.

Vi kunne lese 4. mars i Grimstad Adressetidene at Rådmannen stopper etikk- og varslingsprosjektet: ”Flere politikerne reagerte med vantro på at rådmannen utnevnte tidligere kommunalsjef for helse og omsorg, Ivar Lyngstad, til å sitte i prosjektgruppen som skulle jobbe med etikk og varslingsrutiner. Nå slår rådmannen full retrett, og vil starte på nytt.” Trond Erik Bognø, Gruppeleder Grimstad Høyre svarer her og kommer med gode synspunkter og innspill på denne artikkelen i Grimstad Adressetidene, samt andre artikler som har vert i lokalmedia den siste tida om akkurat dette temaet.

Rådmannen antar jeg har satt sammen opprinnelig gruppe basert på vanlig sammensetningstanker uten å hensynta holdninger (vist gjennom uttalelser), presseuttalelser, og historikk.

Opprinnelig sammensetning ville aldri oppnådd det resultatet man ønsker, som tillit, åpenhet, ivaretagelse av varslere med mer, uansett hvor dyktig og skolert man hadde gjennomført oppdraget.

For å kunne starte med å bygge tillit må der være personer i dette utvalget man har utvetydig tillit til. Dette går ikke på politisk farge, ei heller yrkesmessig bakgrunn, men rett og slett at man stoler på de personene som sitter i gruppen.

Regelverket og innholdet i det man ønsker å få frem, er der enten fra før eller skrevet av andre i andre sammenhenger og skal kun settes sammen slik at de kan definere våre regler og at vi kan ta eierskap til dem.

Og her ligger nøkkelen, eierskap og bruk av regelverket og sist men ikke minst (litt lei av ordet nå merker jeg) kultur. Der må skapes en gjennomgripende kultur om at det å gi beskjed om feil slik at de kan bli rettet opp er helt ok. Sammen med dette er også det å skape rom for å kunne gjøre feil uten at det skapes frykt for det å feile – det er lov å feile så lenge man lærer av det og korrigerer.

Den største lærdommen har vi kanskje allerede fått? Det å ha fine plakater om tillit og regelverk for anbud hjelper lite visst man ikke selv, fra ledernivå, etterlever og bruker dem?

Det skjer mye i Grimstad kommune for tiden som kan skape det jeg mener er ett feil og ensidig negativt bilde av kommunen vår – vi bor i en god kommune som leverer gode tjenester til sine innbyggere, det er viktig å huske på.

Vi skal korrigere noen områder og løfte opp andre, og dette skal vi klare sammen.

-Trond Erik Bognø, Gruppeleder Grimstad Høyre