Varme hender i et teknologisk skifte

Torsdag 23. mars samlet Grimstad Høyre med Gruppeleder Trond Erik Bognø og Stortingsrepresentant Svein Harberg til folkemøte/temamøte om «Varme amp;amp; omsorg i en teknologisk tidsalder». Dette var et spennende folkemøte/temamøte med blant annet fokus på varme og omsorg i en teknologisk tidsalder eller et teknologisk skifte, og hva vi kan gjøre for å bedre hverdagen for personer med demens.

Vi fikk blant annet høre om hvordan den teknologisk tidsalder har endra hverdagen for hjemmesykepleie tjenesten i kommunen vår, både fra en positiv side og hvor dette kan føre til utfordringer. Det ble også satt lys på at den teknologisk tidsalder vi er inne i og som vi ser for oss i både nær og fjern fremtid vil gi oss nye muligheter til å kunne yte bedre service, samtidig som at de varme hendene kan få lov til å drive enda mere omsorg for de som trenger dette.

Folkemøte/temamøte ble avsluttet med en spennende presentasjon og visjon fra Aleris om hvordan vi kan ta i bruk både dagens og framtidas teknologi i eldreomsorgen.

Grimstad Høyre er svært opptatt av E-helse og det å få på plassen en E-helse labb i tett samarbeid med UiA og Grimstad Kommune. Dette kan gi innbyggerne i kommunen vår mange gode fordeler, samt dette kan inspirere til nye virksomheter og arbeidsplasser både i kommunen og omegn.

Folkemøte/temamøte har gitt to fine artikler i Grimstad Adressetidene, der den siste som ble publisert 28. mars handler om «Varme hender i et teknologisk skifte».

Grimstad Adressetidene skriver:

«Adressa mener: Den teknologiske og digitale utviklingen slår for fullt inn i pleie- og omsorgssektoren. Alt som kan gjøre arbeidet lettere og hverdagen tryggere, er av det gode. Men den mellommenneskelige kontakten må ikke gå tapt.

Den digitale og teknologiske revolusjonen berører oss alle – fra de store multinasjonale selskapene til enkeltmennesket som må endre arbeidsmåte og rutiner, enten vi bor i Silicon Valley eller Grimstad. Ny teknologi utfordrer og stiller krav til oss, og den gir oss uante muligheter.

Vi kan ikke velge det bort, for da risikerer vi å bli frakjørt og sette oss selv på utsiden av samfunnsutviklingen.

Det betyr ikke at vi skal la all kritisk sans til «det nye» fordufte. Et område hvor det er viktig å tenke seg om er innen omsorg, som Grimstad Høyre inviterte til møte om torsdag kveld. Temaet var «Varme og omsorg i en teknologisk tidsalder». Det ga interessante perspektiv.»

Artikkelen fra Grimstad Adressetidene i sin heilhet kan du lese her.