«Varme amp; omsorg i en teknologisk tidsalder»

I dag er det folkemøte i kommunestyresalen på rådhuset (starter kl. 18.00, red anm.), hovedtemaet er som overskriften sier «Varme amp;amp; omsorg i en teknologisk tidsalder». Et spennende tema som berører alle oss som er opptatt av en god og trygg alderdom.

Demens behandling nå og i fremtiden, et stort tema som dessverre fler og fler av oss må forholde oss til. Hvordan sikrer vi best behandling og hva gjør vi ved våre bo- og omsorgssentre i dag? Kristiansand kommune satser på demens «landsby» hvor demente i stedet for å bo på institusjon skal flytte inn i et eget tun med butikk, kafé og hobbyrom i ny landsby på Søm, er dette veien å gå for Grimstad? Vi vet at aktivitet, musikk, lukter og sanser er viktige elementer for en god dement behandling, hvordan gjør vi dette i vår kommune?

Mange har hørt om Manglerudhjemmet og hvordan de, med enkle midler, har snudd ting litt «på hodet» og satset på trivsel og den hjemlige følelsen med egen butikk, pub og kafe i utforming av fellesrom og lokaler. Hva gjør vi i Grimstad og hva tenker våre fagfolk om dette?

Vi får høre om temaer som kosthold og verdien av å spise til normale tider hvor samspillet mellom aktivitet og kost kan gi bedre søvn og redusert medisin bruk. Hjemmesykepleien kommer på besøk og forteller om deres hverdag og hvordan de tar i bruk teknologi som sikrer bedre «flyt» i hverdagen.

Regionsdirektøren Vidar Aanby fra Aleris kommer og forteller om deres aktiviteter og de private tilbydernes plass i helse Norge. Hvor går veien videre, privat, kommunal eller utfyllende og sunn sameksistens?

Dedikerte og dyktige fagfolk fra Frivoltun, Feviktun og hjemmesykepleien kommer og snakker om temaene. Entusiasmen vil begeistre og det blir anledning til å stille spørsmål.

Høyres stortingsrepresentant Svein Harberg vil innlede folkemøte – velkommen.

Trond Erik Bognø
Gruppeleder Grimstad Høyre