Vi frir til Lillesand og Birkenes

Høyre i Grimstad slår seg ikke til ro med kommunereformen. Vi bør invitere Lillesand og Birkenes til samtaler. Alvoret i reformen synker inn når vi nå ser omfanget den får ved at nesten 100 kommuner faktisk slår seg sammen. Den politiske ledelsen i Grimstad, Lillesand og Birkenes bør sette seg sammen og drøfte en mulig felles fremtid. Ikke minst i lys av at det nå blir ett Agder, er det viktig å skape et godt fotfeste i en større region.

Balansepunkt

”Kristiansand og Arendal blir to store kommuner som til en viss grad rivaliserer med hverandre. Jeg mener en sammenslåing av tre kommuner i midten vil bli et tungt og godt balansepunkt der vi kan samarbeide begge veier” -Trond Erik Bognø.

Aust-Agder er et av bare tre fylker der det ikke blir en eneste sammenslåing i denne omgang. Samtlige forsøk havarerte ved at flertallet av kommunestyrene sa nei.

Kommunestyret i Grimstad vedtok å avslutte alt arbeid med reformen allerede i juni 2015. Og da naboene likevel banket på døren vinteren 2016, sa flertallet nei og atter nei både til Arendal, Lillesand og Grimstad.

”I første omgang er det naturlig at de politiske lederne setter seg ned til mer uformelle samtaler som ikke gir føringer for hvorvidt man vil slå seg sammen eller ikke. Men det bør drøftes hvilke stordriftsfordeler og mulighetsrom som ligger der, noe vi aldri fikk sett på sist, siden Grimstad sa nei før man kom i gang” -Trond Erik Bognø.