Vi tror på Hamar

Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Hamar Høyre jobbe for de neste årene:

 • at det bygges nytt akuttsykehus i Hamar
 • jernbanetrasé øst. Vi vil åpne Hamar by mot Mjøsa ved å frigjøre dagens jernbaneområde til et urbant og mjøsnøært byområde.
 • et «Mjøsbyprosjekt» for å skaffe attraktive og bynære arealer for bolig, næring og rekreasjon
 • å utvide strandgateparken mot Mjøsa og skape Hamars nye sjøfront
 • at det bygges firefeltsvei mellom Hamar og Elverum
 • Arbeide for jernbanetrasé øst og åpne Hamar mot Mjøsa. Vi i ønsker å frigjøre dagens jernbaneområde til et urbant og mjøsnært byområde.
 • prioritere kollektivtransport, fotgjengere og syklister i byutviklingen
 • å legge tilrette for en god og verdig alderdom. Alder eller et pleiebehov er ikke et argument for å bli umyndiggjort. De eldre skal ha reelle valgmuligheter i møte med offentlig helsevesen.
 • at det bygges flere omsorgsboliger i Hamar kommune
 • en vellykket integrering av nye hamarsinger
 • flere trygge gang— og sykkelveier i kommunen.
 • at det legges bredbånd i hele Hamar kommune.
 • bedre oppfølging og forebyggende arbeid for barn og unge som sliter. Vi vil blant annet styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom NAV, barnevern, skole, barnehage, helsesykepleiere, politi, frivilligheten og DPS.
 • et nasjonalt senter knyttet til Kirsten Flagstad museet
 • en ny flerbrukshall i Hamar til glede for barn og unge i flere idretter, spesielt trungruppene
 • å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet, blant annet ved «åpen hall», samt legge til rette for utemiljøer for aktivitet sommer og vinter
 • videreutvikle Domkirkeodden og utrede etablering av nytt bymuseum
 • å utvikle Gåsbu-området i samarbeid med reiselivsnæringen

Vi tror på Norge

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn.

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben.

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: