Tilbake til fortiden

Ap og Sps regjeringsplattform er akkurat like tannløs som fryktet. Den mangler visjoner og konkrete tiltak for transisjonen til et grønt samfunn.

Hurdalserklæringen er to til tre steg tilbake i tiden og tar ikke inn over seg de utfordringene Norge som nasjon står overfor. Den er en bakevje som vil påføre samfunnet store kostnader ved å skru klokken tilbake til årtusenskiftet.

For unge som vil inn i arbeidslivet er den begredelig. Det skal ikke være tillatt å ansett folk i midlertidige stillinger. Da blir det ikke enkelt for nyutdannede å få seg jobb, fordi de veldig ofte går inn i prosjektrelaterte stillinger eller inn i vikariater, og dermed få viktig erfaring og en god start på CV-en og karrieren. At dette veldig ofte ender i faste stillinger dersom du er god nok, er en helt annen sak. Nå vil Støre og Vedum fjerne denne muligheten. En annen sak er om dette også omfatter skole, helseforetakene og akademia, siden de er storforbruker av midlertidige stillinger, hvor folk må gå i årevis i prosjektstillinger og vikariater. Og for landbruket, hva med sesongarbeidere. Blir det forbudt?

At oljepolitikken ligger fast og viderefører den politikken som Ernas regjering hadde er ikke så veldig underlig. Oljepolitikken i Norge er basert på Meld. St. 28 (2010 – 2011) En næring for framtida, fremlagt av daværende Olje- og energiminister i Stoltebergs 2. regjering, nå værende fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Ris-Johansen (Sp). En annen sak er om ikke tiden er moden for en revidering av denne meldingen, men det står det ingen ting om.

Alt i alt er Hurdalserklæringen full av avik sammenlignet med hva Ap og Sp sa i valgkampen. En stor del av de tiltakene de lovet velgerne er kommet over på et sidespor og skal vurderes, utredes eller kommet under fanen «på sikt». Det betyr at løftene ikke kommer til å konkretiseres. Med andre ord, dokumentet er et bevis på det jeg skrev i et tidligere innlegg.

De vil ha makt for maktens skyld, ikke til det beste for å drive landet videre inn i det fossilfrie samfunn slik at vi med en viss realisme kan nå klimamålene i 2030.