Årsmøteinnkalling

INNKALLING TIL ÅRSMØTE HURDAL HØYRE 27.NOVEMBER 2017 KL 19.00 RÅDHUSET. Saksliste: Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 til å skrive under protokollen Årsmelding Orientering om økonomien Valg av styret Valg av nominasjonskomite 10.Valg ev representant til Akershus Høyres årsmøte Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende 2 uker før årsmøte styret ÅRSMELDING 2017 Styret har bestått av: Grethe Schjøll, leder, Aud Rossow, nestleder og kasserer, Bjørn Brekke, gruppeleder, Håvard Morten, Lise Nyeggen Hjemberg. Medlemmer av styret. Vara :Roger Hjemberg, Anne Lene Ruudsengen. Antall styremøter: 7,med påfølgende gruppemøter og medlemsmøter. Antall medlemmer pr november:30 Antall nye medlemmer i år: 7,samt 1 Unge Høyre. Aktiviteter : * Blåkvelder /mnd på Molstad Februar: Eggdonasjon med Tone Wilhelmsen Trøen Mars: Skolepolitikk med Henrik Asheim April : Politireformen,orientering om forsvaret, med Hårek Elvenes 2.Oktober avlyst 6.November: Sentrumsutvikling med Willy Kvilten *Invitasjon til felles valgvake på Molstad *Bjørn Brekke deltok på Landsmøte *Lise,Roger,Grethe,Bjørn deltok på årsmøte i Akershus Høyre *Aud Rossow representert på Akershus fylkesstyremøter,så vel som i Romeriksforum med Tone Fossum. *Valgkampanjen gjennomført med stands og dørbank(derav nye medlemmer). INNSTILLING TIL STYRET. Lise Nyeggen Hjemberg, gjenvelges for 1 år Andreas Rafdal(ny) velges for 2 år Vara Roger Hjemberg velges for 1 år Valg av revisor: Tone Fossum Åse Gråterud INNSTILLING TIL NOMINASJONSKOMITE: Tone Fossum Aud Rossow Roger Hjemberg styret