Vi ønsker å bevare et godt og lokalt brannvesen i Hurdal!

Hurdal er medlem av Øvre Romerike brann og redning, kalt ØRBR, sammen med de andre kommunene på Øvre Romerike.

For tiden pågår det et arbeid med å revidere selskapets selskapsavtale, som blant annet omfatter selskapets mandat, myndighet og finansieringsmodell. Som regel foregår slike revideringer uten særlig dramatikk, og det er som regel enighet blant eierkommunene om veien videre. 

I dag er det kommunene som bestemmer plassering av brannstasjonene. Derfor ble vi i Høyre svært overrasket da vi oppdager at det foreslås at denne myndigheten overføres til ØRBR. I ytterste konsekvens betyr det at ØRBR kan vedta å legge ned brannstasjonen i Hurdal uten at kommunestyret i Hurdal kan gjøre noe med det. 

I Hurdal har vi et svært kompetent og velfungerende brannvesen som består av en gjeng lokale helter med deltidsstilling i brannvesenet. Disse gutta har en helt unik lokalkunnskap og en svært kort responstid. Enten det er snakk om brann, bilulykke eller hjertestans, går det aldri lang tid før de er på plass med førsteklasses bistand. I slike tilfeller teller både minutter og sekunder. 

La meg gjøre det helt klart: For oss i Høyre vil det være helt uaktuelt å stille oss i den posisjonen at vi kan miste brannstasjonen vår. Derfor er jeg veldig glad for at et enstemmig kommunestyre onsdag 15. september spilte inn dette i et tydelig høringssvar til ØRBR, og jeg tar det for gitt at de andre eierkommunene forstår og respekterer dette. 

ØRBR har lagt inn store kostnadsøkninger i tiden fremover. Derfor har vi også spilt inn at ambisjonene må jekkes ned i tråd med kommuneøkonomien. Vi må snu trenden med  stadige kutt i blant annet helse og skole fordi kostnadene til interkommunale selskaper øker. 

Andreas Rafdal

Gruppeleder Hurdal Høyre