Ny leder i Hurdal Høyre

Pådet ekstraordinære årsmøtet 9/5-18 ble Andreas Rafdal enstemmig valgt til nyleder av Hurdal Høyre. Grethe Schjøll går av som leder, men fortsetterheldigvis i styret.

Andreas ble valgt inn i styret vårt i November 2017 og sitter også i kommunestyret. Han ble valgt inn i kommunestyret i 2015, men har vært politisk aktiv siden 2011. Tidligere har han vært nestleder i Hurdal Høyre. -Jeg synes det er veldig spennende å skulle lede Hurdal Høyre fremover. Det er en oppgave og utfordring jeg gleder meg til å ta fatt på. Nå skal vi jobbe godt og systematisk frem mot neste valg, der vi har en klar formening og forhåpning om å få til et politisk skifte her i bygda, sier han. Det skal jobbes godt og grundig i alle ledd for å få til dette.

Andreas ønsker som leder også å legge vekt på atHurdal Høyre skal være oppdatert i alle kanaler og fortsatt være partiet ibygda som er mest synlig og best på sosiale medier. -Skal vi vinne valget må vifå frem politikken vår til så mange som mulig, og da må vi være på hugget ialle relevante kanaler, sier han. Vi skal snakke om vår politikk, og om hvorforden er best for Hurdal.