Hamar på kveldstid. Foto

Vår visjon

Hamar Høyre ønsker at Hamar kommune skal være byen med muligheter for alle. For å få til det må vi bygge et solid grunnlag for å møte fremtidens utfordringer og gripe fremtidens muligheter.

Se vår politikk

Kommuneutvikling

Skal vi klare å løse fremtidens velferdsutfordringer i Hamar, må vi legge til rette for høy utbyggingstakt og vekst i folketallet.

Skole og barnehage

Vi må styrke satsingen på kunnskap. Vi ønsker et samfunn hvor hver enkelt gis verktøyene til å forme sin egen fremtid, uavhengig av bakgrunn.

Helse og omsorg

Andelen eldre stiger kraftig i Hamar, og det er derfor viktig å legge til rette for en god alderdom.

Sosialt sikkerhetsnett

For mange mennesker har falt gjennom vårt sikkerhetsnett, enten det er i skolen, barnevernet eller helsetjenesten.

Knut Børre Fangberget - Ordførerkandidat, Hamar Høyre

Knut Børre Fangberget

Ordførerkandidat, Hamar Høyre

Kontakt

Hamar Høyre

Per Gunnar Grosberghaugen

Leder
Telefon 48883070

Rangdi Wetterhus Krogstad

Fylkessekretær
Telefon 92850336

Aktuelt

Torbjørn og Erna snakker med eleever

Våre folk