Fem initiativer for et mer likestilt arbeidsliv

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel har vi utfordringer. Her er fem initiativer for et mer likestilt arbeidsliv.

Vi vil ha et arbeidsliv som er likestilt, og hvor det er like naturlig for menn som for kvinner å ta ut foreldrepermisjon og hente i barnehagen. Både forskningsrapporter og enkelthistorier som har kommet frem i media den siste tiden viser at vi fremdeles har en vei å gå.

Arbeidsmarkedet er i betydelig grad kjønnsdelt. Kvinner og menn jobber i ulike sektorer, bransjer, næringer og yrker, og få velger utradisjonelle studieretninger. #Metoo-kampanjen har bidratt til å sette seksuell trakassering på dagsorden, og avdekket uakseptable holdninger og handlinger i mange deler av arbeidslivet.

- Dette er utfordringer som jeg raskt ønsker å tak i, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

For å få til et mer likestilt arbeidsliv vil hun ta fem initiativer:

  • Likestilling starter i barnehagen og skolen. Et mer likestilt arbeidsliv krever at flere velger utradisjonelle utdanninger. Derfor vil jeg sammen med kunnskapsministeren legge en plan for hvordan vi bryter de tradisjonelle mønstrene. Her trenger vi både kunnskap og konkrete virkemidler, som ordningene "Menn i helse" og "Jenter og teknologi".
  • Menn må ta likestillingskampen. En tredelt foreldrepermisjon vil bidra til at flere menn bruker mer tid hjemme med barna sine, samtidig som familiene har valgfrihet når det gjelder fordeling av den siste tredjedelen.
  • Arbeidsgivere må slutte å være bremseklosser for likestilling. Jeg vil invitere arbeidsgiverorganisasjonene til et samarbeid for å endre gammeldagse holdninger og bli kvitt bremseklossene.
  • Vi trenger flere kvinnelige ledere og rollemodeller i næringslivet. I den tiden Høyre har vært i regjering har vi sett økning i både kvinnelige styreledere og administrerende direktører i de statlig eide selskapene. Det er bra, men vi er ikke i mål. Jeg vil samarbeide tett med næringsministeren for å sikre fullt trykk på dette arbeidet fremover.
  • Oppgjør med seksuell trakassering i arbeidslivet. Seksuell trakassering er uakseptabelt og ulovlig. #Metoo-kampanjen har bidratt til å sette dette på dagsorden, og seksuell trakassering skal forsette å være et viktig tema - for denne typen atferd bidrar til mindre likestilling.