Vil ha flere kvinner i lokalpolitikken!

I Høyre har vi tro på at det finnes mange dyktige kvinner som fortjener en plass i kommunestyret. Vi behøver ikke kvotering, vi må bare få dem til å stille!

I over halvparten av kommunene i Norge er flere enn seks av ti representanter menn. Mer mangfold gir bedre politikk.

Nominasjonskomiteer over hele landet er i full sving med å sette sammen forslag til valglister. Selv om situasjonen er bedre enn for få år siden, er det fortsatt etnisk norske menn som preger kommunestyresalene.

Vi trenger flere kvinner og minoritetsgrupper til å stille til valg. For jo større mangfoldet vårt er, desto bedre politikk får vi.

Man trenger ikke ha lang erfaring fra politikken fra før, men et oppriktig ønske om å bidra for lokalsamfunnet. Jeg håper flere kvinner er lei av å stå på sidelinjen uten å gjøre noe, for uten dem blir ikke politikken den samme.

Nasjonale tall viser at det er en skjevhet i kjønnsbalansen. Mens andelen kvinner som stilte til valg i 2015 var 43 %, ble bare 39 % valgt inn. I 25 kommunestyrer er kvinneandelen under 25 %. Hvis andelen kvinner som stiller til valg øker, vil kanskje også representasjonen jevne seg ut.

Jeg mener det er en demokratisk verdi at de som styrer kommunen, i større grad gjenspeiler befolkningen i kommunen. Da må både vi kvinner stille opp, og nominasjonskomiteene må jobbe godt med å øke andelen dyktige kvinner som stiller til valg.

Likevel ønsker jeg ikke kvotering av kvinner på valglistene. I Høyre har vi tro på at det finnes mange dyktige kvinner som fortjener en plass i kommunestyret. Vi behøver ikke kvotering, vi må bare få dem til å stille!

En studie av svenske kommuner viste at flere kvinnelige politikere gir mer likestilling. Antallet kvinnelige politikere i kommunestyret påvirker kvinners liv og lønnsnivå i den enkelte kommune. Det var for eksempel en sammenheng mellom kvinners representasjon og foreldrepermisjon, samt flere heltidsstillinger i offentlig sektor.

Sammensettingen av valglistene har mer å si enn det man kanskje skulle tro. Derfor må vi kvinner brette opp ermene og stille til valg!