Lønnsom likestilling i næringslivet

Manglende kjønnsbalanse, usynlige kjønnsstereotyper og ubevisste holdninger er fortsatt til stede i deler av norsk næringsliv.

Høyre var godt representert da NHO og #HunSpanderer inviterte til en prat om likestilling i norske bedrifter denne uken.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto. Dette er noe Høyre prioriterer høyt. Blant deltagerne var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Tom Erlend Skaug (BLD). Salen var for øvrig fylt av inspirerte næringslivsledere og andre med tilknytning til næringslivet. Det var en overvekt av kvinner, men mange hadde også tatt oppfordringen om å ta med en mannlig kollega. Likestilling i næringslivet angår både menn, kvinner og bedriftene.

−Mangfold i næringslivet lønner seg. Ett eksempel er at stadig flere kvinner kommer inn på tunge utdanninger som økonomi, jus og ingeniør. Hvordan skal bedrifter tiltrekke seg disse dersom de ikke også gir unge kvinner muligheten til å nå toppen, spør næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Menn må ta likestillingskampen. Kvinner kan ikke drive likestillingen fremover alene. Menn må i mye større grad delta i likestillingsdebatten, og flere menn må si ifra om ubevisst diskriminering på arbeidsplassen. Neste år må vi sørge for at fem ganger så mange menn deltar på dette arrangementet, Tom Erlend Skaug.

Høyres Kårstein Eidem Løvaas (Stortingets næringskomité) og Sveinung Stensland (helse- og omsorgskomiteen) deltok også i ordskiftet.

−Vi får ikke likestilling blant ledere om det ikke er likestilling i hele organisasjonen. Ubevisst diskriminering foregår overalt. Skal vi få slutt på det må også menn engasjere seg. Alle må si fra om de opplever diskriminering, det skjer overalt, sier Sveinung Stensland

−Vi trenger en faktabasert likestillingspolitikk for å bli kvitt gammeldagse holdninger og tenkemåter. Det er et tankekors at ikke næringslivet i større grad tar inn over seg at bedrifter med god kjønnsbalanse oppnår bedre resultater. Da skulle en tro at bedriftene sto i kø for å rydde opp i gamle holdninger, sier Kårstein Eidem Løvaas.

Marie Louise Sunde, styreleder og daglig leder i #ShesGotThis, avsluttet seminaret med å si at de har lovet statsminister Erna Solberg å bli den første generasjonen som oppnår reell likestilling.

Det skal vi i Høyre gjøre det vi kan for å få til.