Nyvalgt styre i Høyres kvinneforum

Høyres sentralstyre har enstemmig vedtatt nytt styre i Høyres kvinneforum for perioden 2018-2020. Styret har fått fire nye medlemmer.

Det nye styret består av:

Leder ( valgt av Høyres landsmøte 2018)

  • Tina Bru, Rogaland

Nestledere (valgt av Høyres sentralstyret, juni 2018)

  • Guro A. Gimse, Trøndelag (gjenvalg, men ny i rollen som nestleder)
  • Anne-Mette øvrum, Innlandet (gjenvalg, men ny i rollen som nestleder)

Styremedlemmer (valgt av Høyres sentralstyret, juni 2018)

  • Sandra Bruflot, Buskerud (gjenvalg)
  • Mette Roth, Agder (gjenvalg)
  • Sunniva Ihle Steinstad, Oslo / Innlandet (gjenvalg)
  • Helene Berge Holm, Akershus (ny)
  • Kjersti Pettersen, Hordaland (ny)
  • Pia Farstad von Hall, Oslo (ny).
  • Ragnhild Berg Nilsen, Troms && Finnmark (ny)