En myte at kvinner ikke kan eller vil

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen samarbeider for å få frem flere kvinnelige ledere i næringslivet.

De sier til Dagens Næringsliv at den manglende balansen er et alvorlig problem og vil nå få til en kulturendringsdugnad.

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sier at hun tror samarbeidet vil være veldig effektfullt.

–Vi er kommet dit nå at vi er nødt til å foreta oss noe, for det går for sent. Vi kan ikke kvotere oss bort fra en ukultur, sier hun.

Hun vil at de skal sette seg ned med topplederne for å høre hva det er som kan virke.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til samme avis at det er deprimerende at tre av fire mannlige toppledere oppgir at det er mangel på uformelle nettverk som hindrer flere kvinner å nå toppledelsen i næringslivet. Men han mener det også en viktig anerkjennelse av et problem.

–I dag dreier dette seg om mer subtile former for samhandling. Hvordan man formulerer kompetansekravene til en stilling, hvem man anbefaler til hverandre og hvem man kjenner fra før. Det er viktig å få frem i lyset, sier Røe Isaksen.

Toppmøtet, som finner sted før sommeren, vil inkludere både statlige og private virksomheter. Hofstad Helleland har tro på ny dynamikk med mulighet for å klekke ut gode ideer nå som det tydeligere kommer frem at likestilling er viktig for både bunnlinjen og for å skape arbeidsplasser.

Hun utelukker heller ikke bruk av politiske virkemidler om de ikke raskt ser tegn til positiv utvikling.

Les hele saken hos Dagens Næringsliv (+)