Høringssvar til Sykehuset Innlandet

Lillehammer Høyre mener en to-sykehusløsning er den beste løsningen for helsevesenet i innlandet fremover. Vi vil stå på for at sykehuset på Lillehammer fortsatt skal være et fullverdig akuttsykehus.

Sykehuset Innlandet – Høringssvar

Lillehammer Høyre gikk til valg ved Kommune – og fylkestingsvalget i 2015 for et komplett akuttsykehus på Lillehammer. Styret i Lillehammer Høyre nedsatte vinteren 2017 et helsepolitisk utvalg til å behandle Sykehuset Innlandets (SI) høringsdokumenter1 (i hovedsak Idefaserapport og Samfunnsanalyse) til fremtidig sykehusstruktur, med høringsfrist 12. mai 2017.

Hele høringssvaret fra Lillehammer Høyre kan du laste ned og lese her: Fremtidig sykehusstruktur Sykehuset Innlandet