Hva skjer når vi blir gamle?

Mandag 21. november inviteres du til åpent folkemøte om hvilke aldersrelaterte utfordringer vi står overfor, og hvordan vi kan skape et mer aldersvennlig samfunn.

Hva skjer når vi blir gamle?

En stadig økende levealder og en høyere andel eldre, krever nye løsninger i eldrepolitikken. Lillehammer Høyre og Senior Høyre inviterer til åpent folkemøte om temaet mandag 21. november kl. 18.00 – 19.30 i Kulturhuset Banken på Lillehammer.

Kveldens foredragsholdere:

  • Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Hukommelsesklinikken, Oslo universitetssykehus.
  • Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant (H) i helse- og omsorgskomitéen
  • Bernt Tennstrand, kommunalsjef for sektor Helse og velferd i Lillehammer kommune.

Etter innledningene legges det opp til en panelsamtale og muligheter for å komme med innspill og spørsmål.

Gratis inngang. Velkommen skal du være!