Kommunestyremøte 24/2

I tillegg til å debattere sakene som står på agendaen til hvert kommunestyremøte er Lillehammer Høyres representanter opptatt av å benytte alle kommunestyremøter til å få satt viktige saker på dagsorden for vårt lokalsamfunn.

På kommunestyremøte 24/2 har vi fremmet to grunngitte spørsmål. 1) vi er bekymret for flertallets budsjettvedtak om å kutte støtte og stilling til Lillehammer UNESCO Litteraturby og 2) vi stiller spørsmål ved ordførers oppfølgning av nabokommune Øyers nekt av alkoholsalg ved netthandel fra matbutikker lokalisert på Lillehammer. Ordføreren er bedt om å svare ut begge saker i kommunestyremøtet.