Nytt bystyreprogram

Oslo er en fantastisk by å bo i, og Oslo Høyre har ambisjoner om å gjøre «Verdens beste lille hovedstad» enda bedre.

Et Høyre-styrt Oslo vil sørge for mer mangfold, økt valgfrihet og en liberal, bærekraftig kommune som evner å gjøre mer for dem som trenger det mest. For å lykkes med dette vil Oslo Høyre prioritere klima- og miljøtiltak med stor effekt, mer boligbygging, gode skoler og oppvekstmiljøer og sørge for stram styring av kommunens økonomi, inkludert de store prosjektene.

Les vårt nye bystyreprogram