Tidlig innsats sikrer barnas læring

– Å sikre at barn som sliter med språket får den hjelpen de trenger før første skoledag, er det viktigste grepet Oslobarnehagen og Osloskolen trenger nå, mener Saida Begum.

Fraksjonsleder Saida Begum. Foto: Oslo kommune / Sturlason.

Saida, som er Høyres fraksjonsleder for utdanning i bystyret, fremmer nå et privat forslag til bystyret om at det i større grad må drives norskopplæring av barn allerede i barnehagene.

Målet er at alle barn som har gått i barnehage, skal ha lært seg tilstrekkelig norsk til å følge undervisningen når de begynner på skolen.

Norskopplæring i barnehagen er god skolepolitikk, god sosialpolitikk og god integreringspolitikk.

Én av fire kan ikke godt nok norsk

Om lag hver fjerde elev begynner i dag i Osloskolen uten å kunne godt nok norsk. Av disse har 70 prosent minoritetsbakgrunn, og 70 prosent av disse igjen har gått i barnehage.

Når barna ikke lærer språket godt nok i barnehagen, blir det vanskeligere å henge med i skoleundervisningen.

– Barnehagen skal fortsatt først og fremst være en arena for lek og uformell læring, forsikrer Saida. – Men det er viktig at barna også lærer de ferdighetene de trenger for å kunne følge skoleundervisningen. Norskopplæring i barnehagen er god skolepolitikk, god sosialpolitikk og god integreringspolitikk, understreker hun.

Stortingsrepresentant Mudassar Kapur. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Høyres Osloskole er en inspirasjon

Høyre i byråd løftet Osloskolen til å bli Norges beste skole. Forslaget om norskopplæring i barnehagene er en forlengelse av arbeidet på tidlig innsats som Høyre i sin tid innførte i Osloskolen. Også nasjonalt satser Høyre stort på tidlig innsats, etter inspirasjon fra nettopp Osloskolen.

– Regjeringen ruller nå ut et kraftig og systematisk løft for tidlig innsats, slik at alle elever får like muligheter uavhengig av bakgrunn, sier Mudassar Kapur, stortingsrepresentant for Oslo Høyre.

– For å sikre at alle elever lærer grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, setter vi nå inn ekstra innsats tidligere i skoleløpet. Regjeringen innfører også en rett til ekstra oppfølging for elever som strever med disse basisferdighetene, forteller Mudassar.

Les mer om Høyres skolepolitikk.