Anders Kiær, Rendalen Høyre sin ordførerkandidat til høsten valg

Rendalen Høyre avholdt sitt nominasjonsmøte rett før jul, og Anders Kiær ble valgt som Rendalen Høyre sin ordførerkandidat til høstens lokalvalg. Anders er vårt ferskeste medlem og flyttet fra Grong til Sylli gård ved årsskiftet.

Anders har lang politisk erfaring og vi er veldig glade for å ha fått han med på laget. Han har vært kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Grong Høyre i perioden 2014-2022, før det satt han i en periode som varaordfører i Stor-Elvdal, og han har vært med i Høyres sentralstyre i perioden 2017-2020.

Anders, født i 1957, er gift og har fem voksne barn. Utdannet som forstkandidat fra Ås og agronom, befalsutdanning i Hæren og har en lang cv fra år som selvstendig næringsdrivende innen skog, utmark, jordbruk, entreprenør og småkraftutbygging og -produksjon. Anders pleier å engasjere seg i det han driver med, og det vises ved at han blant annet var en av initiativtagerne til dannelsen av Villreinrådet i Norge og satt en periode som styreleder, medlem og i en periode styreleder i Norskog, og styreleder en periode etter oppstarten av Småkraftforeninga som han også var med å starte.

Anders ble bedt om å skrive noen stikkord om hva han brenner for som lokalpolitiker slik at vi kunne presentere han for dere i Rendalen som ikke kjenner han fra før. Anders er opptatt av:

– Enkeltmenneskers frihet – men også den enkeltes ansvar: Menneske foran System

– Næringspolitikk, utvikling og økonomi

– Landbruks- og distriktspolitikk

– Rovdyr – belastningen må ned

– Fornybare ressurser skal brukes – ikke vernes

– Gi distriktene større makt, redusere statlig overstyring og byråkrati

– At eldre, som har bygget landet og Rendalen, skal få verdig og god omsorg

Foto: Ilsaas Media