En skole for livet

Maren Kværness Halberg
Lokallagsleder Rendalen Høyre

Maren Kværness Halberg. Foto: Ilsaas Media

For å skape et samfunn der alle kan lykkes, er det avgjørende med gode skoler. Høyre vil prioritere tidlig innsats for at flere elever skal trives og oppleve mestring. Mobbing og utrygg skolehverdag skal ikke forekomme, og de som blir mobbet skal ikke få ødelagt sin skolehverdag. Det er samtidig viktig med tydelig grensesetting for elever som har utfordringer med egen adferd.

Skoleårene legger grunnlaget for muligheter i arbeidslivet. Dersom mobberes adferd ikke blir tatt på alvor i skoletiden, vil unnlatelsen trolig skape store problemer for evnen til å fungere sosialt og spesielt i arbeidslivet senere. Rendalen skal være et godt sted å leve hele livet for alle. Bygda er avhengig av et næringsliv i utvikling. For at næringslivet skal kunne utvikle seg, er det en forutsetning at vi viser respekt for hverandre og at vi vil hverandre vel. Min stemme går til Høyre, da dette partiet ønsker å prioritere gode skoler og innsats der det er utfordringer med mobbere.

Innlegger er også publisert i Østlendingen: https://www.ostlendingen.no/en-skole-for-livet/o/5-69-1529913