Debatt: De usynlige bedriftslederne

Det er uheldig at flertallet av regionens bedriftsledere ikke deltar i samfunnsdebatten, men man kan kanskje forstå dem?

Fra venstre: Tormod Wilson Losnedal og Hilde Karlsen, hhv. leder og nestleder av Stavanger Høyres bystyregruppe

I sin iver etter å ta de såkalte rikingene har det ikke stått på retoriske kruttsalver og merkelapper. Venstresiden har til tider virket mer opptatt av å tegne norske bedriftseiere og bedriftsledere som en gjeng sutrete og selvopptatte mennesker, som gjør alt de kan for å unngå og betale skatt.

Ryke og reise … ut av samfunnsdebatten også?
Nye tall fra Næringsforeningen viser at 7 av 10 næringslivsleder i Stavanger-regionen deltar aldri eller sjelden i offentlige debatter som omhandler næringslivet. Det er et tap – for debatten generelt, men også for den enkelte arbeidstaker disse bedriftslederne representerer.

For det er ikke slik at bedriftsledere er en isolert gruppe mennesker som bor i et vakuum glasert av rikdom og champagne. De aller fleste bedriftsledere og bedriftseiere er helt vanlige folk, som brenner for sine medarbeidere og lokalsamfunnet de er en del av.

Fokus på hovedoppgaven
Vårt utgangspunkt er enkelt: bedrifter som skaper arbeidsplasser – mange som få, er blant samfunnets viktigste bærebjelker. Hvorfor? Fordi en arbeidsplass ikke bare er et sted hvor folk hever sin lønn, men også en arena hvor man opplever inkludering, mestring og sosialisering.

Dyktige fagfolk og lokale gründere gjorde Stavanger til oljehovedstaden og omstilte byen til energihovedstaden. Det må bli slutt på stigmatiserende retorikk som tar fokuset vekk fra hovedoppgaven – hvordan sikre stabile rammevilkår for næringslivet, som igjen bidrar til trygge og lokale arbeidsplasser.

Bærekraftig næringsliv
En av Høyres viktigste oppgaver er å bygge et bærekraftig næringsliv i Stavanger. Den oppgaven løser vi ikke alene.

Skal vi legge til rette for at det skapes og bevares flere arbeidsplasser, må vi gjøre noe med det bedriftene opplever som hindringer og utfordringer. Det begynner med at vi snakker med næringslivet og lytter til deres innspill – slik at vi bygger politikk på virkeligheten til næringslivet i Stavanger-regionen.