Debatt: Serveringsbransjen fortjener forutsigbarhet

Dagens regelverk legger opp til midlertidighet i serveringsbransjen – det er ikke å ta bransjen på alvor.

Fra venstre: Tormod Wilson Losnedal og Lien Møllerop, medlemmer av Stavanger formannskap og bystyret

Serveringsbransjen er en viktig del av norsk reiseliv, men også folks hverdagsliv. Bransjen opplevde utfordrende tider gjennom pandemien og har blitt mistenkeliggjort fra flere hold. Nå fortjener de seriøse aktørene at vi tar dem på alvor. 

Fra midlertidighet til forutsigbarhet
Med dagens regelverk må alle aktører – seriøse eller ei – søke om å fornye skjenkeløyvene hvert fjerde år. Fordi skjenking utgjør en sentral del av driftsgrunnlaget til serveringsstedene, innebærer fornyelsen for alle praktiske formål at ansatte i bransjen er på midlertidige engasjement med varighet på fire år. Slik kan vi ikke ha det. Det er ikke å ta et seriøst arbeidsliv på alvor.

Høyre gikk til valg på å gjøre det enklere og mindre byråkratisk å fornye skjenkebevilgningen – kun endringer skulle meldes inn, men bevilgningen fornyes automatisk gitt at det ikke foreligger grunnlag for å frata bevilgningen.

Valgløfte innfridd
I forbindelse med formannskapets behandling av salgs- og skjenkeretningslinjene, ble det vedtatt at alle skjenkebevilgninger blir automatisk fornyet fra 1. oktober 2024 til 30. september 2028. Noe som innebærer forenkling og forutsigbarhet for næringslivet, og mindre byråkrati for både næringslivet og kommunen. Samtidig som det premierer seriøse aktører med forutsigbarhet, og gir et klart signal om at useriøse aktører ikke hører hjemme i arbeidslivet i Stavanger.

Siste ord i debatten om hvordan vi vil at serveringsbransjen skal kontrolleres i fremtiden er ikke sagt. For Høyre er det viktig at vi spiller på lag med et seriøst arbeidsliv, og rette skjenkekontrollen mot det viktigste – skjenking av mindreårige, berusede gjester og generelt manglende kontroll ved serveringsstedet. Mens andre punkter som for eksempel vinflasker som lysestaker inne på en bar, ikke burde ha høyt fokus i skjenkeretningslinjene.