Prioriter flere politifolk, ikke flere kontorer

Når kriminaliteten øker, kan ikke vi som storby akseptere landets laveste politidekning, sier Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal.

Januar 2024: Sissel Knutsen Hegdal og Erna Solberg i diskusjon med politioverbetjent Jørgen Torstveit og politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen om utfordringene med ungdomskriminalitet. Foto: Stavanger Høyre.

Tall fra politiet.no viser at det har blitt 28 færre politiårsverk i Sør-Vest politidistrikt fra desember 2021 til desember 2023.

– Denne utviklingen er alvorlig, spesielt når vi allerede er det politidistriktet med lavest politidekning pr. innbygger, sier Sissel Knutsen Hegdal.

Landets laveste politidekning

Solberg-regjeringen satte som nasjonalt mål å ha minst 2 politifolk per 1.000 innbyggere. Når Høyre forlot regjeringskontorene høsten 2021 var politidekningen i Norge på 2,11 politifolk per 1.000.

– Politidekningen i vårt politidistrikt har vært utfordrende over tid. I 2022 var politidekningen nede på 1,56 årsverk. Det er lavest i landet og gjenspeiler overhodet ikke de utfordringene som politiet står overfor, fortsetter Knutsen Hegdal.

Regjeringen må stille opp for ungdommen vår

I 2023 ble det registrert 2.218 straffbare forhold som var begått ungdom avgjort hos politiet i Sør-Vest. Det er en økning på 22 prosent sammenlignet med 2022.

– Denne utviklingen bekymrer meg. Kriminalitet blant barn og unge skal ikke få fotfeste i regionen vår. Da må vi ha tilstrekkelig med ressurser for å bekjempe ungdomskriminalitet, sier Knutsen Hegdal.

Som fortsetter med:

– Som storby er vi helt avhengig av regjeringens økonomiske prioriteringen. Vi har ikke anledning til å kompensere regjeringens manglende satsing over kommunens egne budsjetter, avslutter Stavanger-ordføreren.

På bakgrunn av dette har Sissel Knutsen Hegdal sendt en bekymringsmelding vedrørende ressurssituasjonen i Sør-Vest politidistrikt til Justis- og beredskapsdepartementet.