Eldreomsorg med brukerne og kvalitet i sentrum

Høyre vil legge til rette for en eldreomsorg hvor brukerne og kvalitet står i sentrum, ikke systemet, sier Hard Olav Bastiansen.

HARD OLAV BASTIANSEN, SENIORKANDIDAT STAVANGER HØYRE

– Valgfrihet handler om makt til den enkelte. Du skal selv kunne velge hvilket sykehjem du vil bo på eller bestemme hvem som kommer hjem og hjelper deg, sier Bastiansen.

– Valgfrihet handler om makt til den enkelte. Valgfrihet i eldreomsorgen handler om å gi makten tilbake til den enkelte. Du skal selv kunne velge hvilket sykehjem du vil bo på eller bestemme hvem som kommer hjem og hjelper deg, sier Bastiensen.

Som forklarer at valgfrihet ikke bare handler om makt til å velge det tilbudet man ønsker, men også makt til å velge bort det man ikke er fornøyd med.

– Vi blir flere eldre og eldre er friskere lengre. Det er bra. Samtidig må vi erkjenne de utfordringene eldreomsorgen står overfor, sier Hard Olav Bastiansen, seniorkandidat.

Noen av Høyres tiltak for å styrke eldreomsorgen i Stavanger:

 • Gjenoppta prosjektet med bygging av en demenslandsby
  Innen 2030 forventes mer enn 3.000 personer å ha en demensdiagnose i Stavanger. Demens rammer alle aldersgrupper og er en påkjenning for den enkelte som rammes og deres pårørende.

Med dette bakteppet, ønsker vi å bygge en demenslandsby. Derfor har vi satt av midler til prosjektutvikling i 2023 og 2024. Prosjektet bes legge til grunn en kapasitet på 160 langtidsplasser og 40 dagsenterplasser. Lokasjon og eventuelt samarbeid med nærliggende kommuner, undersøkes i mulighetsstudiet.

 • Gjeninnføre fritt brukervalg
  Før hadde Stavanger fritt brukervalg for hjemmehjelp til rengjøring. Egenbetalingen og tjenesten var lik, og brukerne kunne bytte leverandør hvis de ville. Ordningen ble avviklet av dagens flertallspartier.

For oss skal innbyggerne stå i sentrum – ikke systemet. Derfor vil vi gjeninnføre fritt brukervalg i Stavanger.

 • Stipendordning for nyutdannet helsepersonell
  For å arbeide som helsepersonell i Norge trenger man autorisasjon eller lisens. Hele 32 ulike yrker må søke om å få godkjenning fra Helsedirektoratet – deriblant leger, sykepleiere, psykolog, jordmor og ergo- og fysioterapeuter.

Som et tiltak for å få nyutdannet helsepersonell til Stavanger, foreslo vi å sette av
midler til etterbetaling av lisens- og autorisasjonsgebyr i 2023 og 2024. Gebyret blir kompensert mot fremvisning av ansettelseskontrakt med en arbeidsgiver i Stavanger kommune. Dette innebærer at gebyr til autorisasjon og lisens kompenseres etterskuddsvis.

 • Større valgfrihet i mat og måltider på sykehjem
  Tall fra Helsedirektoratet viser at mer enn halvparten av beboerne på sykehjem i Stavanger står i fare for å bli underernært. Høyre vil sørge for næringsrik og smakfull mat og mer valgfrihet i mat og måltider på sykehjem.
 • Videreføre samboergaranti på sykehjem
  De gangene behovet for sykehjem sammenfaller, er det naturlig at man skal kunne bo sammen med det mennesket en har delt livet sitt med.

Derfor vil vi videreføre samboergarantien, som ble innført av Høyre i Stavanger.

 • Minst én times aktivitet hver dag på eller utenfor sykehjemmet, og inkludere eldre i kommunens tilbud om treningskontakt.