For lite for sent

Havvind kan bli det neste store industrieventyret i Norge, men regjeringen somler og ambisjonene er for lave. Med tilleggsmeldingen kom det heller ingen avklarte rammevilkår eller økte ambisjoner.

Høyres ordførerkandidat i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal var tydelig på at vi trenger økt tempo og handlekraft i energipolitikken i sin tale under Høyres landsmøte 2022.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Dette er dårlige signaler til en utålmodig industri som har etterlyst klare svar og høyere ambisjoner for havvind, sier Høyres ordførerkandidat i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal.

Fredag la Regjeringen Støre frem tilleggsmeldingen til Energimeldingen som ble lagt frem i fjor sommer. Det har blitt knyttet stor spenning til om regjeringen klarte å levere tilleggsmeldingen før påske, slik at man rekker behandling før sommeren.

Det haster å komme i gang. At regjeringen la frem saken for Stortinget nå er bra, men utover at vi rekker en behandling før sommeren er det lite positivt å trekke frem, fortsetter Knutsen Hegdal.

Energipolitikk er ikke bare næringspolitikk. Det er sikkerhetspolitikk og i aller høyeste grad klima- og miljøpolitikk. Med krigen i Ukraina som bakteppe og en langvarig strømkrise har behovet for stabil kraftforsyning og økt produksjon vist seg tydeligere enn noen gang før. Europa er i dag avhengige av russisk gass, og skal vi bevege oss vekk fra dette trengs det alternativer. Dette mener Knutsen Hegdal Norge i stor grad kan bidra med.

Høyre på Stortinget har levert en egen tilleggsmelding til Energimeldingen, der vi blant annet krever årlig utdeling av konsesjoner på 3 GW havvind fra 2025. Sagt på en annen måte: strøm til 900 000 husstander i Norge, sier Knutsen Hegdal og fortsetter:

Jeg ser at konflikten internt i regjeringen om hybridkabler ikke ser ut til å være løst, og det gir grunn til bekymring. Norge har en mulighet, og også et ansvar, for å erstatte russisk gass til Europa, og da vi må vi satse slik at vi blir en eksportør av ren norsk kraft.

Redd vi mister lokale aktører

Med det tempoet og ambisjonene som regjeringen nå legger opp til, står Norge i fare for å miste fortrinnet vi har hatt – spesielt har Stavangerregionen kompetansen, ressursene og folkene til å sette i gang det norske havvind-eventyret, men Knutsen Hegdal er bekymret for at signalene regjeringen gir vil skremme vekk aktørene til utlandet.

En rekke av våre lokale aktører er allerede på banen, som Rosenberg, Lyse og NorSea – og det er veldig bra. Industrien trenger tydelige signaler fra myndighetene på rammevilkår og prosess rundt konsesjonene. Og vi må få lokalisert langt flere områder enn Sørlige Nordsjø og Utsira Nord. Vi kan ikke forvente at disse aktørene sitter stille i båten og venter når de heller kan begynne med kontrakter i andre land.

I tillegg til å ha lave ambisjoner for storskala havvindsproduksjon, har nå regjeringen lagt til at havvind-næringen skal være avhengige av subsidier. En lønnsom næring har blitt ulønnsom. Knutsen Hegdal tror ikke det var dette industrien så for seg at regjeringen skulle legge frem.

Regjeringen legger enda større usikkerhet i potten ved å si til havvind-næringen at det enten er utbyggeren, kraftprodusenten eller staten som skal ta regningen for havvind-anleggene – uten å si noe om hvor mye dette vil koste. Det skaper enda mer uforutsigbarhet, understreker Knutsen Hegdal.

Skeptiske til vindkraft på land

Stavanger Høyre synes det er uheldig at regjeringen åpner for mer vindkraft på land, og mener fokuset burde ligge i andre satsinger. Vindkraft på land har møtt sterk motstand i befolkningen, og det haster å få på plass ny industri og teknologi som skal ta oss gjennom den omstillingen Norge og verden trenger.

Det er summen av store og små satsinger som tar oss inn i det grønne skiftet. Vi må utvide produksjon av norsk vannkraft, gjennom å effektivisere eksisterende anlegg. Norge kan også produsere grønt og blått hydrogen billigere enn konkurrentene, avslutter ordførerkandidaten.