Leve hele livet i Stavanger

Når Stavanger aldri har hatt flere alderspensjonister, må vi legge til rette for en aktiv seniorpolitikk, sier Hard Olav Bastiansen.

HARD OLAV BASTIANSEN, SENIORKANDIDAT STAVANGER HØYRE

– Stavanger har aldri hatt flere alderspensjonister, starter Hard Olav Bastiansen, seniorkandidat for Stavanger Høyre.

Tall fra SSB viser at det i 2022 var i underkant av 22.000 alderspensjonister i Stavanger. Det er det høyeste antallet siden statistikken startet i 2015.

– Vi må se på denne gruppen som en ressursbank for samfunnet, samtidig som vi legger til rette for gode hverdagsliv, fortsetter Bastiansen.

Høyre går til valg på at Stavanger skal være en aldersvennlig by, hvor man kan leve selvstendige og meningsfylte liv.

– Veldig mange alderspensjonister ønsker å bidra på forskjellige typer arenaer. Høyres utgangspunkt er at livserfaring ikke går ut på dato. Derfor skal vi legge til rette for flere arenaer for generasjonsmøter, sikre aldersvennlig boligbygging og Fiks Ferigge Ferie for eldre – for å nevne noe, avslutter Bastiansen.

Noen helt konkrete tiltak Høyre vil jobbe med i Stavanger:

Fiks Ferigge Ferie for eldre

Når familie reiser på ferie, kan sommeren bli høysesong for ensomhet for mange eldre. De fleste tilbudene eldre deltar på stenger når skolen stenger. Et tilbud om Fiks Ferigge Ferie for eldre vil derfor kunne bidra til å opprettholde aktivitet og sosialt samvær.

Fiks Ferigge Ferie vil også kunne være en avlastning for pårørende. Som vet at sine eldre har et aktivitetstilbud når man eksempelvis selv er på ferie.

Vaktmestertjeneste for eldre

Familie og venner har ofte en sentral rolle i å gi støtte og omsorg når man blir eldre. Pårørende er en viktig ressurs, men ikke alle eldre har pårørende i nærheten.

Høyre foreslår en vaktmestertjeneste for eldre, som bidrar til å gjøre det lettere å bo og leve selvstendige liv – uavhengig av bostedsadressen til pårørende.

Aldersvennlig boligbygging

Aldersvennlig boligbygging begynner allerede på tegnebrettet og i reguleringsfasen. Det kan eksempelvis være krav om høyere nivå på utemøblement, fellesområder som motiverer til sosialisering eller plassering i nærheten av nødvendige tjenester som butikk, kollektivtilbud og café – slik at det er enkelt å være sosial og selvstendig i hverdagen.

Derfor vi vil gå i dialog med ideelle og private aktører, slik at vi sammen får til en mer aldersvennlig boligutbygging i Stavanger.

Gjeninnføre fritt brukervalg

Før hadde Stavanger fritt brukervalg for hjemmehjelp til rengjøring. Egenbetalingen og tjenesten var lik, og brukerne kunne bytte leverandør hvis de ville. Ordningen ble avviklet av dagens flertallspartier.

For oss skal innbyggerne stå i sentrum – ikke systemet. Derfor vil vi gjeninnføre fritt brukervalg i Stavanger.

Lokalt løft for minstepensjonister

Det er krevende økonomiske tider for mange. Vi ønsker å ta et lokalt ansvar for å løfte minstepensjonistenes muligheter til å benytte seg av det kommunale tjenestetilbudet – all den tid privatøkonomi kan begrense deres deltakelse.

Derfor vil vi fjerne egenandel for minstepensjonister med inntekt inntil 2G, for dagsenteropphold og praktisk bistand.

Livserfaring går ikke ut på dato

Skal Stavanger være en aldersvennlig by, må eldre oppleve at man blir inkludert i samfunns- og arbeidsliv. Livserfaring går aldri ut på dato, og dagens unge har mye å lære av hvordan ting ble gjort før.

Vi vil bidra til at flere over 65 år deltar i politiske organer.

Generasjonsmøter

Vi vil legge til rette for flere plasser der unge og eldre kan møtes og være i aktivitet på tvers av generasjon – eksempelvis ved å inngå samarbeid med barnehager og skoler.

Generasjonsmøter vil kunne bidra til økt inkludering, læring og mestring. Barna får mulighet til å lære av de eldre, samtidig som de får vist frem egne ferdigheter. Slik skapes gode hverdagsøyeblikk.