Noen av Høyres løsninger når alt blir dyrere

Mange klarer seg, men økte priser rammer hardest de som har minst fra før, sier Sissel Knutsen Hegdal.

Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat Stavanger Høyre

Siden 2019 har andelen barn som vokser opp i husholdninger økt til 10,2 prosent. Samtidig viser tall at flere husholdninger vil slite med å betjene en større utforutsett utgift.

– Økende priser og stigende renter påvirker folks hverdagsøkonomi. Mange klarer seg, men økte priser rammer hardest de som har minst fra før. Derfor vil Høyre prioritere tiltak som vil bedre situasjonen til dem som sliter med å få endene til å møtes, avslutter Knutsen Hegdal.

Noen av Høyres løsninger:

En ekstraordinær støtteordning til alene- og samboende

50 millioner til alene- og samboende (med/uten barn) med moderate inntekter grunnet ekstraordinære utgifter til livsopphold. Ordningen innebærer en utbetaling på 5.000 kroner per husstand, og vil vil gjelde for:

  • Aleneboende med brutto årsinntekt inntil 500.000 kroner
  • Samboende med brutto årsinntekt inntil 1.000.000 kroner

Vi mener innbyggerne våre selv vet best hvor skoen trykker. Derfor er det en tillitsbasert ordning, hvor husholdningene fritt disponerer støtten.

En helhetlig SFO-ordning fra 1. til 4. trinn for familier med moderate inntekter

Skolefritidsordning er et valgfritt tilbud, som ikke skal velges bort på grunn av økonomi. Vi ønsker en helhetlig SFO-ordning, hvor familier med moderate inntekter tilbys friplass fra 1. til 4. trinn. Ordningen vil gjelde for familier med:

  • Én foresatt med brutto årsinntekt inntil 500.000 kroner
  • To foresatte med brutto årsinntekt inntil 1.000.000 kroner

Med en slik ordning, sikres barn en helhetlig SFO-ordning fra 1. til 4. trinn.

Fritidskort til barn og unge

Fritidskortet skal gi barn og unge i alderen 10 til 16 år anledning til å delta på organiserte fritidsaktiviteter. Deltakelse i organiserte aktiviteter er frivillig, men ingen skal velge bort deltakelse på grunn av økonomi.

Fjerne egenandel for minstepensjonister med inntekt inntil 2G

Ytelser til minstepensjonister er i hovedsak statlig regulert. Vi har et lokalt ansvar for å løfte minstepensjonistenes mulighet til å benytte seg av det kommunale tjenestetilbudet – all den tid privatøkonomi kan begrense deres deltakelse.

Aktuelle kommunale tjenester med egenandel omfatter ulike dagsenteropphold og praktisk bistand.

Fjerne egenandel på dagsenteropphold for voksne med psykisk utviklingshemming

I Stavanger betaler brukerne opptil 1.800 kroner per måned for å benytte seg av tilbudet. Aktivitet og tilhørighet er viktig for folkehelsen og opplevelsen av å delta i samfunnet. At egenandelen på dagsenter for voksne med psykisk utviklingshemming blir tatt bort, vil gjøre det enklere for alle å delta.

Fjerne egenandel til unge med rusproblemer

Vi mener at økonomi ikke skal være til hinder for at unge skal få hjelp med rusproblemer, derfor fjernes egenandelen for døgnopphold på MO-Ung. Egenandelen dekker utgifter til kost/losji og aktiviteter som inngår i døgntilbudet. 

La boligeiere beholde mer av egne penger

Vi ønsker å redusere skattetrykket. For private boliger, økes bunnfradraget på eiendomsskatten til 1.025.000 kroner i 2023. Det utgjør en reduksjon på 1.438 kroner i året per husstand sammenlignet med 2022.

Med en trinnvis opptrapping av bunnfradraget har vi en klar ambisjon om å fjerne eiendomsskatten i løpet av fire år.