Nominasjonskomiteen sin innstilling er klar

Nominasjonskomiteen i Stavanger Høyre har avgitt sin innstilling på Høyres liste for kommunevalget i 2023.

«Nominasjonskomiteen leverer sterkt og tydelig på bestillingen fra partiet om fornyelse. Dette er en solid liste med mange nye spennende kandidater – spesielt mange unge voksne som ofte er krevende å få med i politikken», sier Terje Eide, Leder av nominasjonskomiteen og Nestleder Stavanger Høyre.

Nye listekandidater vil få god støtte fra våre erfarne folkevalgte. Flere av dagens faste representanter og vararepresentanter til kommunestyret renomineres.

«Komiteen anbefaler Tormod Losnedal som ny gruppeleder og innstiller han på 2. plass. Dette er også et valg som har sterk støtte blant dagens folkevalgte. Losnedal arbeidet inntil nylig som politisk rådgiver for bystyregruppen», sier Terje Eide.

Kandidatene representerer et spennende kompetansemangfold. Blant de nominerte finner man både studenter og pensjonister, lærere, advokater, gründere, sosiale entreprenører, ingeniører og næringsdrivende i sentrum for å nevne noe.

«Med denne listen, vil Høyre sikre et stort mangfold innenfor flere kompetanseområder. Vi er stolte av alle våre kandidater og glade for at de vil være med på laget», avslutter Terje Eide.

Nominasjonskomiteen har bestått av:

  • Terje Eide (leder)
  • Frank Arild Normanseth
  • Dag Terje Klarp Solvang
  • Sander Brimsø Thomassen
  • Christine Sagen Helgø
  • Marit Roalsø Sirevaag
  • Grethe Eriksen (Senior Høyre)
  • Aleksander Stokkebø (Unge Høyre)