Ny leder av Stavanger Høyre

Jeg ser frem til en spennende valgkamp – her skal vi bygge et sterkt lag med samhold, raushet og mangfold, sier ny styreleder Kirsten Madland.

KIRSTEN MADLAND, STYRELEDER STAVANGER HØYRE

Under årsmøtet i november, ble Kirsten Madland valgt som ny leder for Stavanger Høyre.

– Først vil jeg takke for tilliten og ser frem til to spennende år sammen med alle i Stavanger Høyre. Å sitte på Teams fra Vietnam og vente på endelig avklaringen, var de lengste minuttene i mitt liv. Det å få muligheten til å lede en forening med så mange kunnskapsrike og engasjerte folk, er en stor ære. Jeg ser frem til å kunne samarbeid med dere alle, sier Madland.

Til tross for kort tid i vervet, er Kirsten allerede godt i gang med planleggingen av valgkampåret.

– Vi skal være en forening som tilbyr mange aktiviteter med gode debatter som utfordrer og setter ting i perspektiver. Styret i Stavanger Høyre skal legge til rett for et høyt aktivitetsnivå, men er helt avhengig av at alle bidrar. Vi kan bare lykkes om vi jobber sammen, sier Madland.  

– Her skal styret med meg, ta vårt ansvar og være aktive deltakere i valgkampen. Vi skal være en støtte til listekandidatene i valgkamparbeidet, være seg å stå på stand, gå dørbank, dele ut boller eller tomater, ja hva nå enn er vår dyktige valgkampleder, Tormod, måtte finne på. Dette gjøre vi sammen!, sier Madland. 

Kirsten har vært et aktivt medlem i Stavanger Høyre gjennom flere år. Hun brenner for flere saker, men det er spesielt to saker som ligger henne nært.

– Barn er en sårbar gruppe i samfunnet og jeg ønsker vi skal styrke barnevernet, gi bedre støtte til familier i krise og bidra til at alle barn får vokse opp i trygge, omsorgsfulle og kjærlige omgivelser. Dette er et ansvar som ligger på oss alle. Barn skal bli sett, ivaretatt og beskyttet av oss alle, sier Kirsten og fortsetter:

– Kvinnehelse er også noe jeg brenner for. Det er for lite kunnskap og innsikt i kvinners helse og vårt sykdomsbilde. For å få bedre innsikt og forståelse på kvinnehelse, må det satses mye mer på forskning og økt kunnskap. Vi må få bedre innsikt i hvilke sykdommer kvinner er mer utsatt for, hvordan sykdomsforløpet er, for da å kunne tilrettelegge for rett behandlingstiltak. Her har vi en vei å gå, avslutter Kirsten Maland.  

Kort om Kirsten:

Vokst opp: Våland / Kristianlyst
Bor nå: Tasta

Jobber som: Bistår oljeselskaper med det grønne skiftet.
Hvis du skulle valgt et annet yrke? Sosialantropolog

Hvilken TV-serie anbefaler du nå? Blir lite TV, men har begynt på Yellowstone.
Pizza med eller uten ananas? Uten