Strømpriskrisen krever handling nå!

Frem til nå har de norske nettregionene hatt stabilt lave strømpriser. Dette har sikret like konkurransevilkår mellom nettregionene, og vært et viktig konkurransefortrinn for norske bedrifter overfor utlandet.

Uvanlig lite nedbør, lav fyllingsgrad i kraftmagasinene, nye kraftkabler, en kald vinter og krigen i Ukraina har utløst en kraftkrise i Europa. Østlandet, Vestlandet og i særdeleshet Rogaland og Sørlandet opplever nå kraftpriser som er ekstraordinære. I en slik ekstraordinær situasjon kreves det ekstraordinære tiltak.

Dessverre har vi en regjering som er fullstendig handlingslammet i denne saken. Høyre har siden januar i år etterlyst en strømpakke for bedriftene, men fortsatt er ingen pakke på plass. Dette er svært bekymringsfullt, og det er en reell og overhengende fare for tap av arbeidsplasser i regionen vår og at bedrifter må stenge dørene.  Rogaland er sammen med Trøndelag det største matfylket i Norge. Det sier seg selv at arbeidsplassene våre innen matvareproduksjonen vil forsvinne om den ekstreme ulikheten i strømpris vedvarer. Bedriftene i Rogaland vil ikke ha råd til å fortsette å produsere mat, og bedrifter som tidligere har vurdert å etablere seg på Sørvestlandet vil se mot helt andre markeder, både innenlands og utenlands.

Valinor As er et eksempel på bedrifter som allerede har varslet at de flytter sine planlagte investeringer fra Rogaland til Trøndelag. Det er kun ett spørsmål om tid før flere bedrifter følger etter. Daglig kan vi lese om bedrifter som varsler om at de står i en helt umulig og kritisk situasjon. «Vente og se»-holdningen til regjeringen kan få katastrofale følger for vårt næringsliv hvis det ikke snarlig tas grep om situasjonen og sørger for at en strømpakke for næringslivet kommer på plass.

På lengre sikt er det helt avgjørende at vi får på plass en nasjonal, helhetlig plan som har til formål å sørge for at vi har tilstrekkelig kapasitet i strømnettet slik at vi får utjevnet forskjellene. Dette er et arbeid regjeringen straks må gå i gang med. Vi har ikke tid til å vente på en statsminister som «følger situasjonen nøye». Dette vil også ha stor betydning for forsyningssikkerheten vår. Imens må regionen vår ha på plass andre løsninger for å sikre at vi ikke mister kompetanse og arbeidsplasser.

I tillegg til at det haster med ekstraordinære tiltak, er det viktig at vi samtidig har fokus på de langsiktige tiltakene. Strømkrisen vi nå opplever kan kun bøtes på med produksjon av mer kraft og den må være fornybar. Energieffektivisering er viktigere enn noen gang. Vi må fortsette arbeidet med å oppgradere eksisterende vannkraftverk. Vi må sikre oss at vi øker produksjonen av kraft uten store naturinngrep og med fokus på klima og miljø. Og vi må nøye vurdere hvert enkelt felt som planlegges elektrifisert.